Söker ni fortfarande partners inför Open Days 2015 ?

2015-03-02

Updateraring 150303: Listan med aktörer som fortfarande söker efter partners finns nu tillgänglig för läsning här.

 

Ursprungligen publicerat 150223:

För att förenkla för aktörer som fortfarande söker efter partners för att anordna ett event under årets upplaga av Open Days erbjuder nu arrangörerna ett extra stöd.

På måndag den 2 mars kommer det att läggas ut en "annons" på Open Days hemsida, med alla aktörer som fortfarande söker partners. Syftet med detta är att förenkla för regionala och lokala aktörer att komma i kontakt med varandra för ett eventuellt samarbete.

Samtliga aktörer som fortfarande söker efter partners ombeds därför att skicka in en förfrågan med följande uppgifter :

-      Namnet på er region eller stad

-      E-post för kontakt

-      Förväntat ämne/tema för er aktivitet

-      Huruvida ni söker efter en partner till ett befintligt konsortium eller själva vill ingå i ett konsortium.

 

Anmälan skickas in till opendays@cor.europa.eu senast på fredag den 27 februari kl. 17.00.

Övrigt :

Läs vår tidigare nyhet om Open Days 2015.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS