Söker ni fortfarande partners inför Open Days 2015 ?

2015-03-02

Updateraring 150303: Listan med aktörer som fortfarande söker efter partners finns nu tillgänglig för läsning här.

 

Ursprungligen publicerat 150223:

För att förenkla för aktörer som fortfarande söker efter partners för att anordna ett event under årets upplaga av Open Days erbjuder nu arrangörerna ett extra stöd.

På måndag den 2 mars kommer det att läggas ut en "annons" på Open Days hemsida, med alla aktörer som fortfarande söker partners. Syftet med detta är att förenkla för regionala och lokala aktörer att komma i kontakt med varandra för ett eventuellt samarbete.

Samtliga aktörer som fortfarande söker efter partners ombeds därför att skicka in en förfrågan med följande uppgifter :

-      Namnet på er region eller stad

-      E-post för kontakt

-      Förväntat ämne/tema för er aktivitet

-      Huruvida ni söker efter en partner till ett befintligt konsortium eller själva vill ingå i ett konsortium.

 

Anmälan skickas in till opendays@cor.europa.eu senast på fredag den 27 februari kl. 17.00.

Övrigt :

Läs vår tidigare nyhet om Open Days 2015.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS