Dokumentationen från SVEREG-konferensen är nu publicerad

2016-05-10

Dokumentationen från SVEREG-konferensen finns nu publicerat på SKL:s hemsida. Konferensen anordnades den 19-20 april i Bryssel av North Sweden, tillsammans med nätverket Svereg, de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor. På konferensen, som i år gick under temat "Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut", samlades 100 ledande politiker och tjänstemän med ansvar för regional utveckling och EU:s regionala utvecklingsfonder.

I dokumentationen kan du ta del av bland annat konferensrapport och minnesanteckningar som pekar ut de utmaningar som identifierades under konferensen, nyckelbegrepp och frågeställningar samt nästa planerade steg i påverkansprocessen.

Tidigt påverkansarbete inför kommande programperiod 2021-2027 är viktigt
Flera av de närmare 100 konferensdeltagarna har varit med om att arbeta fram den nu pågående programperioden 2014-2020. Att helt och hållet kopiera tidigare processer vore inte aktuellt, eftersom det fanns brister och de politiska förutsättningarna har förändrats. Därför fanns en stark samsyn bland deltagarna om att det är viktigt att börja tidigt med påverkansarbetet inför kommande programperiod 2020-2027 för att få bra resultat. Sammanhållningspolitiken med sökbara projektmedel är betydelsefull för svenska regioner och landsting. Den utgör ett bra instrument för att bidra till regionernas utveckling och den genererar ett stort mervärde till den lokala nivån. Bland annat bidrar den till att skapa arbetstillfällen och hjälpa många små företag.

Konferensdokumentation och minnesanteckningar finns nu på SKL:s hemsida, bland annat Sofia Johanssons, Statsrådsberedningen, reflektioner från senaste förhandlingsomgången och Anders Lindholms, Näringsdepartementet, syn kring utgångspunkterna inför diskussionen om framtidens regionalpolitik. Där finns också de sammanfattande slutsatserna som arbetsgruppen för konferensen med bland annat North Sweden tagit fram.

Ta del av konferensdokumentationen

Läs mer om SVEREG-konferensen i vår tidigare nyhet

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS