Dokumentationen från SVEREG-konferensen är nu publicerad

2016-05-10

Dokumentationen från SVEREG-konferensen finns nu publicerat på SKL:s hemsida. Konferensen anordnades den 19-20 april i Bryssel av North Sweden, tillsammans med nätverket Svereg, de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor. På konferensen, som i år gick under temat "Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut", samlades 100 ledande politiker och tjänstemän med ansvar för regional utveckling och EU:s regionala utvecklingsfonder.

I dokumentationen kan du ta del av bland annat konferensrapport och minnesanteckningar som pekar ut de utmaningar som identifierades under konferensen, nyckelbegrepp och frågeställningar samt nästa planerade steg i påverkansprocessen.

Tidigt påverkansarbete inför kommande programperiod 2021-2027 är viktigt
Flera av de närmare 100 konferensdeltagarna har varit med om att arbeta fram den nu pågående programperioden 2014-2020. Att helt och hållet kopiera tidigare processer vore inte aktuellt, eftersom det fanns brister och de politiska förutsättningarna har förändrats. Därför fanns en stark samsyn bland deltagarna om att det är viktigt att börja tidigt med påverkansarbetet inför kommande programperiod 2020-2027 för att få bra resultat. Sammanhållningspolitiken med sökbara projektmedel är betydelsefull för svenska regioner och landsting. Den utgör ett bra instrument för att bidra till regionernas utveckling och den genererar ett stort mervärde till den lokala nivån. Bland annat bidrar den till att skapa arbetstillfällen och hjälpa många små företag.

Konferensdokumentation och minnesanteckningar finns nu på SKL:s hemsida, bland annat Sofia Johanssons, Statsrådsberedningen, reflektioner från senaste förhandlingsomgången och Anders Lindholms, Näringsdepartementet, syn kring utgångspunkterna inför diskussionen om framtidens regionalpolitik. Där finns också de sammanfattande slutsatserna som arbetsgruppen för konferensen med bland annat North Sweden tagit fram.

Ta del av konferensdokumentationen

Läs mer om SVEREG-konferensen i vår tidigare nyhet

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS