Dokumentationen från SVEREG-konferensen är nu publicerad

2016-05-10

Dokumentationen från SVEREG-konferensen finns nu publicerat på SKL:s hemsida. Konferensen anordnades den 19-20 april i Bryssel av North Sweden, tillsammans med nätverket Svereg, de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor. På konferensen, som i år gick under temat "Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut", samlades 100 ledande politiker och tjänstemän med ansvar för regional utveckling och EU:s regionala utvecklingsfonder.

I dokumentationen kan du ta del av bland annat konferensrapport och minnesanteckningar som pekar ut de utmaningar som identifierades under konferensen, nyckelbegrepp och frågeställningar samt nästa planerade steg i påverkansprocessen.

Tidigt påverkansarbete inför kommande programperiod 2021-2027 är viktigt
Flera av de närmare 100 konferensdeltagarna har varit med om att arbeta fram den nu pågående programperioden 2014-2020. Att helt och hållet kopiera tidigare processer vore inte aktuellt, eftersom det fanns brister och de politiska förutsättningarna har förändrats. Därför fanns en stark samsyn bland deltagarna om att det är viktigt att börja tidigt med påverkansarbetet inför kommande programperiod 2020-2027 för att få bra resultat. Sammanhållningspolitiken med sökbara projektmedel är betydelsefull för svenska regioner och landsting. Den utgör ett bra instrument för att bidra till regionernas utveckling och den genererar ett stort mervärde till den lokala nivån. Bland annat bidrar den till att skapa arbetstillfällen och hjälpa många små företag.

Konferensdokumentation och minnesanteckningar finns nu på SKL:s hemsida, bland annat Sofia Johanssons, Statsrådsberedningen, reflektioner från senaste förhandlingsomgången och Anders Lindholms, Näringsdepartementet, syn kring utgångspunkterna inför diskussionen om framtidens regionalpolitik. Där finns också de sammanfattande slutsatserna som arbetsgruppen för konferensen med bland annat North Sweden tagit fram.

Ta del av konferensdokumentationen

Läs mer om SVEREG-konferensen i vår tidigare nyhet

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS