Dokumentationen från SVEREG-konferensen är nu publicerad

2016-05-10

Dokumentationen från SVEREG-konferensen finns nu publicerat på SKL:s hemsida. Konferensen anordnades den 19-20 april i Bryssel av North Sweden, tillsammans med nätverket Svereg, de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor. På konferensen, som i år gick under temat "Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut", samlades 100 ledande politiker och tjänstemän med ansvar för regional utveckling och EU:s regionala utvecklingsfonder.

I dokumentationen kan du ta del av bland annat konferensrapport och minnesanteckningar som pekar ut de utmaningar som identifierades under konferensen, nyckelbegrepp och frågeställningar samt nästa planerade steg i påverkansprocessen.

Tidigt påverkansarbete inför kommande programperiod 2021-2027 är viktigt
Flera av de närmare 100 konferensdeltagarna har varit med om att arbeta fram den nu pågående programperioden 2014-2020. Att helt och hållet kopiera tidigare processer vore inte aktuellt, eftersom det fanns brister och de politiska förutsättningarna har förändrats. Därför fanns en stark samsyn bland deltagarna om att det är viktigt att börja tidigt med påverkansarbetet inför kommande programperiod 2020-2027 för att få bra resultat. Sammanhållningspolitiken med sökbara projektmedel är betydelsefull för svenska regioner och landsting. Den utgör ett bra instrument för att bidra till regionernas utveckling och den genererar ett stort mervärde till den lokala nivån. Bland annat bidrar den till att skapa arbetstillfällen och hjälpa många små företag.

Konferensdokumentation och minnesanteckningar finns nu på SKL:s hemsida, bland annat Sofia Johanssons, Statsrådsberedningen, reflektioner från senaste förhandlingsomgången och Anders Lindholms, Näringsdepartementet, syn kring utgångspunkterna inför diskussionen om framtidens regionalpolitik. Där finns också de sammanfattande slutsatserna som arbetsgruppen för konferensen med bland annat North Sweden tagit fram.

Ta del av konferensdokumentationen

Läs mer om SVEREG-konferensen i vår tidigare nyhet

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS