Ta chansen och delta på Open Days 2015

2015-02-18

Den 12-15 oktober hålls den trettonde upplagan av Open Days i Bryssel. North Sweden samordnar för intresserade aktörer som vill delta på ett av årets mest spännande evenemang!  

Open Days är den europeiska veckan för regioner och städer, där du under ett fyra dagars långt evenemang får möjlighet att lyfta upp dina frågor med lokal eller regional betydelse på EU-arenan. Som deltagare får du möjlighet att delta i en rad olika seminarier, workshops och debatter. Det är även en chans att få träffa andra lokala och regionala företrädare i Europa för att knyta kontakter samt nätverka.  

Årets tema 2015
Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik höll en kick-off den 21 januari där man officiellt påbörjat förberedelserna.  Årets tema är “Europe's Regions and Cities: Partners for investment and growth”.

I år kommer fokus att ligga på inre marknad, energi och digitala tjänster, små- och medelstora företag, innovation och jobbskapande, stads- och landsbygdsutveckling samt geografisk integration. 

Är du intresserad av att delta med ditt projekt på Open Days 2015?
North Sweden har fått förfrågningar av olika intressenter som vill delta under Open Days och söker olika partners för att samordna seminarium inom bland annat stads- och landsbygdsutveckling och dess integration, energieffektivitet samt framtida utveckling för små- och medelstora företag. Intressenter söker även partners kring demografiska utmaningar med arbetet av offentliga tjänster inom hälsa, utbildning och sociala tjänster.

Sista anmälningsdag är 27 mars
Om du planerar eller är intresserad av att dela på Open Days så hör av dig till oss på North Sweden då vi hjälper till med samordningen för Västerbotten och Norrbottens aktörer. Förra året var det mer än 6000 deltagare på plats i över 100 olika evenemang. Missa inte denna möjlighet att utbyta erfarenheter och lyfta dina lokala eller regionala frågor. 

Läs mer om Open Days här

Läs om vår tillbaka blick från 2014 här

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Lars-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS