Ta chansen och delta på Open Days 2015

2015-02-18

Den 12-15 oktober hålls den trettonde upplagan av Open Days i Bryssel. North Sweden samordnar för intresserade aktörer som vill delta på ett av årets mest spännande evenemang!  

Open Days är den europeiska veckan för regioner och städer, där du under ett fyra dagars långt evenemang får möjlighet att lyfta upp dina frågor med lokal eller regional betydelse på EU-arenan. Som deltagare får du möjlighet att delta i en rad olika seminarier, workshops och debatter. Det är även en chans att få träffa andra lokala och regionala företrädare i Europa för att knyta kontakter samt nätverka.  

Årets tema 2015
Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik höll en kick-off den 21 januari där man officiellt påbörjat förberedelserna.  Årets tema är “Europe's Regions and Cities: Partners for investment and growth”.

I år kommer fokus att ligga på inre marknad, energi och digitala tjänster, små- och medelstora företag, innovation och jobbskapande, stads- och landsbygdsutveckling samt geografisk integration. 

Är du intresserad av att delta med ditt projekt på Open Days 2015?
North Sweden har fått förfrågningar av olika intressenter som vill delta under Open Days och söker olika partners för att samordna seminarium inom bland annat stads- och landsbygdsutveckling och dess integration, energieffektivitet samt framtida utveckling för små- och medelstora företag. Intressenter söker även partners kring demografiska utmaningar med arbetet av offentliga tjänster inom hälsa, utbildning och sociala tjänster.

Sista anmälningsdag är 27 mars
Om du planerar eller är intresserad av att dela på Open Days så hör av dig till oss på North Sweden då vi hjälper till med samordningen för Västerbotten och Norrbottens aktörer. Förra året var det mer än 6000 deltagare på plats i över 100 olika evenemang. Missa inte denna möjlighet att utbyta erfarenheter och lyfta dina lokala eller regionala frågor. 

Läs mer om Open Days här

Läs om vår tillbaka blick från 2014 här

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS