Ta chansen och delta på Open Days 2015

2015-02-18

Den 12-15 oktober hålls den trettonde upplagan av Open Days i Bryssel. North Sweden samordnar för intresserade aktörer som vill delta på ett av årets mest spännande evenemang!  

Open Days är den europeiska veckan för regioner och städer, där du under ett fyra dagars långt evenemang får möjlighet att lyfta upp dina frågor med lokal eller regional betydelse på EU-arenan. Som deltagare får du möjlighet att delta i en rad olika seminarier, workshops och debatter. Det är även en chans att få träffa andra lokala och regionala företrädare i Europa för att knyta kontakter samt nätverka.  

Årets tema 2015
Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik höll en kick-off den 21 januari där man officiellt påbörjat förberedelserna.  Årets tema är “Europe's Regions and Cities: Partners for investment and growth”.

I år kommer fokus att ligga på inre marknad, energi och digitala tjänster, små- och medelstora företag, innovation och jobbskapande, stads- och landsbygdsutveckling samt geografisk integration. 

Är du intresserad av att delta med ditt projekt på Open Days 2015?
North Sweden har fått förfrågningar av olika intressenter som vill delta under Open Days och söker olika partners för att samordna seminarium inom bland annat stads- och landsbygdsutveckling och dess integration, energieffektivitet samt framtida utveckling för små- och medelstora företag. Intressenter söker även partners kring demografiska utmaningar med arbetet av offentliga tjänster inom hälsa, utbildning och sociala tjänster.

Sista anmälningsdag är 27 mars
Om du planerar eller är intresserad av att dela på Open Days så hör av dig till oss på North Sweden då vi hjälper till med samordningen för Västerbotten och Norrbottens aktörer. Förra året var det mer än 6000 deltagare på plats i över 100 olika evenemang. Missa inte denna möjlighet att utbyta erfarenheter och lyfta dina lokala eller regionala frågor. 

Läs mer om Open Days här

Läs om vår tillbaka blick från 2014 här

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS