Tillbakablick av kulturhuvudstadsåret UMEÅ2014

2015-05-12

En bit in på 2015 kan Umeå blicka tillbaka på ett väl genomfört kulturhuvudstadsår som gett stort kulturellt utbud av hög kvalitet, god publiktillströmning, en positiv totalfinansiering samt starka bidrag till övrig samhällsutveckling. Umeå2014 har presenterat sin sammanställning utav kulturhuvudstadsårets totala finansiering och PcW redogör i en preliminär slutrapportering för Umeås styrkor och utvecklingsområden över tid.

Enligt utvärderingen så blev kulturhuvudstadsåret väldigt lyckat med en rejäl bredd på finansieringen där EU, Umeå Kommun, näringsliv, internationella myndigheter och regionala aktörer har varit med. Detta har lett till en finansiering på imponerande 453,6 miljoner kronor. Umeå2014 har uppmuntrat och bjudit in till finansiering och nätverksorganisation vilket har varit en viktig del av den stora sammanslutningen av finansiärer.

Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå, betonade att kultur skapar mänsklig-, samhälls-, och ekonomisk utveckling. De här åren har också haft en positiv påverkan på utvecklingen inom utbildningsområdet, utveckling då det gäller upplevelsekapital samt förbättringar inom infrastrukturen. Umeås totala investeringar i infrastruktur med koppling till kulturhuvudstadsåret under 2009-2014 har uppgått till 1,3 miljarder kronor. Även logiintäckter har ökat i Västerbotten med 16,4 procent. 

Kulturlivet har väckt intresset för Umeå 
Under 2014 har även Riga varit kulturhuvudstad i Europa. Riga har cirka 6 gånger större invånarantal än Umeå. I resultaten ser man att bägge kulturhuvudstäderna visar på en ökning av deltagare i kulturella event, i många fall ligger Umeå på nästan samma siffror som Riga, i vissa fall högre trots att Riga är en större stad. Över 800 000 har besökt Umeå2014-events under kulturhuvudstadsåret och biljettförsäljningen hos de större biljettförsäljningsaktörerna i Umeå har ökat med 39 procent under 2014, jämfört med åren 2009 – 2013. Utöver dessa områden så har kulturlivet väckt intresse: Medier runt om i Sverige och världen har passerat 2 miljarder unika besökare, främst genom kulturlivet och därigenom ökar intresset för att besöka Umeå. Det beräknade PR-värdet uppgår i 380 miljoner kronor för perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015. 

North Sweden och Umeå2014 arrangemang i EU under året.

North Sweden har under året arrangerat olika event tillsammans med Umeå2014 för att uppmärksamma kulturhuvudstadsåret och Norra Sveriges kreativa näringar på den Europeiska arenan. 

Först ut var bland annat en gemensam invigning av kulturhuvudstäderna Umeå tillsammans med Riga, ett frukostmöte för Svenska EU-parlamentariker om kulturhuvudstadsåretfotoutställning om samiska kulturtraditioner i Regionkommittén och under Open Days, lokala och regionala aktörers vecka i Bryssel, anordnades ett seminarium med nätverket för EU:s kulturhuvudstäder som lockade många med temat kultur som ett recept för gränslöst medskapande. Kultur var en del av Östersjöregionens ledord 2014 då både Umeå och lettiska Riga är europeiska kulturhuvudstäder, och det manifesterades också under seminariet ”Go Creative - Go Europe” som på initiativ av North Sweden arrangerades av nätverket Informal Baltic Sea Group (iBSG) tillsammans med det Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen.

För att under året också stärka medvetenheten om Norra Sveriges växande kreativa näringar medarrangerade North Sweden också EU Design Days med bland annat Kapstaden, årets World Design City. 

 

Även EU-kommissionen kommer att göra en utvärdering av Umeå 2014 som förväntas komma under hösten 2015.

Läs Umeå 2014 nyhet om utvärderingen här

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS