Tillbakablick av kulturhuvudstadsåret UMEÅ2014

2015-05-12

En bit in på 2015 kan Umeå blicka tillbaka på ett väl genomfört kulturhuvudstadsår som gett stort kulturellt utbud av hög kvalitet, god publiktillströmning, en positiv totalfinansiering samt starka bidrag till övrig samhällsutveckling. Umeå2014 har presenterat sin sammanställning utav kulturhuvudstadsårets totala finansiering och PcW redogör i en preliminär slutrapportering för Umeås styrkor och utvecklingsområden över tid.

Enligt utvärderingen så blev kulturhuvudstadsåret väldigt lyckat med en rejäl bredd på finansieringen där EU, Umeå Kommun, näringsliv, internationella myndigheter och regionala aktörer har varit med. Detta har lett till en finansiering på imponerande 453,6 miljoner kronor. Umeå2014 har uppmuntrat och bjudit in till finansiering och nätverksorganisation vilket har varit en viktig del av den stora sammanslutningen av finansiärer.

Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå, betonade att kultur skapar mänsklig-, samhälls-, och ekonomisk utveckling. De här åren har också haft en positiv påverkan på utvecklingen inom utbildningsområdet, utveckling då det gäller upplevelsekapital samt förbättringar inom infrastrukturen. Umeås totala investeringar i infrastruktur med koppling till kulturhuvudstadsåret under 2009-2014 har uppgått till 1,3 miljarder kronor. Även logiintäckter har ökat i Västerbotten med 16,4 procent. 

Kulturlivet har väckt intresset för Umeå 
Under 2014 har även Riga varit kulturhuvudstad i Europa. Riga har cirka 6 gånger större invånarantal än Umeå. I resultaten ser man att bägge kulturhuvudstäderna visar på en ökning av deltagare i kulturella event, i många fall ligger Umeå på nästan samma siffror som Riga, i vissa fall högre trots att Riga är en större stad. Över 800 000 har besökt Umeå2014-events under kulturhuvudstadsåret och biljettförsäljningen hos de större biljettförsäljningsaktörerna i Umeå har ökat med 39 procent under 2014, jämfört med åren 2009 – 2013. Utöver dessa områden så har kulturlivet väckt intresse: Medier runt om i Sverige och världen har passerat 2 miljarder unika besökare, främst genom kulturlivet och därigenom ökar intresset för att besöka Umeå. Det beräknade PR-värdet uppgår i 380 miljoner kronor för perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015. 

North Sweden och Umeå2014 arrangemang i EU under året.

North Sweden har under året arrangerat olika event tillsammans med Umeå2014 för att uppmärksamma kulturhuvudstadsåret och Norra Sveriges kreativa näringar på den Europeiska arenan. 

Först ut var bland annat en gemensam invigning av kulturhuvudstäderna Umeå tillsammans med Riga, ett frukostmöte för Svenska EU-parlamentariker om kulturhuvudstadsåretfotoutställning om samiska kulturtraditioner i Regionkommittén och under Open Days, lokala och regionala aktörers vecka i Bryssel, anordnades ett seminarium med nätverket för EU:s kulturhuvudstäder som lockade många med temat kultur som ett recept för gränslöst medskapande. Kultur var en del av Östersjöregionens ledord 2014 då både Umeå och lettiska Riga är europeiska kulturhuvudstäder, och det manifesterades också under seminariet ”Go Creative - Go Europe” som på initiativ av North Sweden arrangerades av nätverket Informal Baltic Sea Group (iBSG) tillsammans med det Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen.

För att under året också stärka medvetenheten om Norra Sveriges växande kreativa näringar medarrangerade North Sweden också EU Design Days med bland annat Kapstaden, årets World Design City. 

 

Även EU-kommissionen kommer att göra en utvärdering av Umeå 2014 som förväntas komma under hösten 2015.

Läs Umeå 2014 nyhet om utvärderingen här

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS