Tyck till om EU:s fonder och program i nytt webbforum

2015-12-01

Har du avstått att ansöka om EU-finansiering för att du ansåg att processen är för komplicerade? Berätta om dina erfarenheter och idéer och hjälp EU-kommissionen att bli bättre på att förvalta EU:s struktur- och investeringsfonder. EU-kommissionen bjuder in dig att diskutera hur det kan bli enklare att använda ESI-fonderna på deras webbforum.

En expertgrupp arbetar för att se på möjligheter att förenkla användandet av Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Medlemmarna i denna högnivågrupp kommer från hela Europa med olika erfarenhet och kunskap som man hoppas kunna utnyttja för att finna enklare och bättre lösningar. Syftet är att samla information för att ge en helhetsbild över vad som redan fungerar men även kunna föreslå förändringar hur processer kan förbättras och försöka ändra på hindrande regler. Bland annat kommer man att se till goda exempel på användningen av IT-verktyg för finansiering och projekt.

Fokusera på framtiden

EU-kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva, med ansvar för budget och personal, har uppmuntrat gruppen att "tänka utanför boxen" när det gäller att lämna förslag för framtidens ESI fondernas genomförandemekanismer.

-Jag har för avsikt att göra det, hålla detta i åtanke när vi kritiskt granskar vad som fungerar och vad som inte fungerar i 2014-2020-systemet.

Läs mer här.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS