Tyck till om EU:s fonder och program i nytt webbforum

2015-12-01

Har du avstått att ansöka om EU-finansiering för att du ansåg att processen är för komplicerade? Berätta om dina erfarenheter och idéer och hjälp EU-kommissionen att bli bättre på att förvalta EU:s struktur- och investeringsfonder. EU-kommissionen bjuder in dig att diskutera hur det kan bli enklare att använda ESI-fonderna på deras webbforum.

En expertgrupp arbetar för att se på möjligheter att förenkla användandet av Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Medlemmarna i denna högnivågrupp kommer från hela Europa med olika erfarenhet och kunskap som man hoppas kunna utnyttja för att finna enklare och bättre lösningar. Syftet är att samla information för att ge en helhetsbild över vad som redan fungerar men även kunna föreslå förändringar hur processer kan förbättras och försöka ändra på hindrande regler. Bland annat kommer man att se till goda exempel på användningen av IT-verktyg för finansiering och projekt.

Fokusera på framtiden

EU-kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva, med ansvar för budget och personal, har uppmuntrat gruppen att "tänka utanför boxen" när det gäller att lämna förslag för framtidens ESI fondernas genomförandemekanismer.

-Jag har för avsikt att göra det, hålla detta i åtanke när vi kritiskt granskar vad som fungerar och vad som inte fungerar i 2014-2020-systemet.

Läs mer här.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS