Tyck till om EU:s fonder och program i nytt webbforum

2015-12-01

Har du avstått att ansöka om EU-finansiering för att du ansåg att processen är för komplicerade? Berätta om dina erfarenheter och idéer och hjälp EU-kommissionen att bli bättre på att förvalta EU:s struktur- och investeringsfonder. EU-kommissionen bjuder in dig att diskutera hur det kan bli enklare att använda ESI-fonderna på deras webbforum.

En expertgrupp arbetar för att se på möjligheter att förenkla användandet av Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Medlemmarna i denna högnivågrupp kommer från hela Europa med olika erfarenhet och kunskap som man hoppas kunna utnyttja för att finna enklare och bättre lösningar. Syftet är att samla information för att ge en helhetsbild över vad som redan fungerar men även kunna föreslå förändringar hur processer kan förbättras och försöka ändra på hindrande regler. Bland annat kommer man att se till goda exempel på användningen av IT-verktyg för finansiering och projekt.

Fokusera på framtiden

EU-kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva, med ansvar för budget och personal, har uppmuntrat gruppen att "tänka utanför boxen" när det gäller att lämna förslag för framtidens ESI fondernas genomförandemekanismer.

-Jag har för avsikt att göra det, hålla detta i åtanke när vi kritiskt granskar vad som fungerar och vad som inte fungerar i 2014-2020-systemet.

Läs mer här.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS