Tyck till om EU:s fonder och program i nytt webbforum

2015-12-01

Har du avstått att ansöka om EU-finansiering för att du ansåg att processen är för komplicerade? Berätta om dina erfarenheter och idéer och hjälp EU-kommissionen att bli bättre på att förvalta EU:s struktur- och investeringsfonder. EU-kommissionen bjuder in dig att diskutera hur det kan bli enklare att använda ESI-fonderna på deras webbforum.

En expertgrupp arbetar för att se på möjligheter att förenkla användandet av Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Medlemmarna i denna högnivågrupp kommer från hela Europa med olika erfarenhet och kunskap som man hoppas kunna utnyttja för att finna enklare och bättre lösningar. Syftet är att samla information för att ge en helhetsbild över vad som redan fungerar men även kunna föreslå förändringar hur processer kan förbättras och försöka ändra på hindrande regler. Bland annat kommer man att se till goda exempel på användningen av IT-verktyg för finansiering och projekt.

Fokusera på framtiden

EU-kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva, med ansvar för budget och personal, har uppmuntrat gruppen att "tänka utanför boxen" när det gäller att lämna förslag för framtidens ESI fondernas genomförandemekanismer.

-Jag har för avsikt att göra det, hålla detta i åtanke när vi kritiskt granskar vad som fungerar och vad som inte fungerar i 2014-2020-systemet.

Läs mer här.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS