Utvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden för programperioden 2007-2013

2015-04-27

Nu finns uppdaterade versioner av efterhandsutvärderingarna av drygt 300 program som delfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och/eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007-2013 tillgängliga online. Utvärderingarna har utförts av EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna och baserar sig på en stor mängd enkätrespondenter och djupintervjuer. Syftet med utvärderingarna är att lägga fram evidensbaserad kunskap om vilka effekter som uppnåtts samt vilka lärdomar som har dragits.

Utvärderingarna är uppdelade utifrån tretton olika policyområden, såsom transport, miljö, kultur/turism samt små och medelstora företag (SME). Härnäst planeras flertalet seminarium för att diskutera resultaten inom de flesta av dessa tretton områden. 

 

Ta del av de aktuella utvärderingsdokumenten. 


/Kalle Eriksson 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS