Vårens nummer av Panorama är nu ute

2015-04-17

Nu har det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens tidning om aktuella regionala frågor inom unionen, släppts online. I upplagan kan du bland annat läsa om den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI), 40 årsjubileumet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), EU:s stöd till de perifera öregionerna samt ett antal inspirerande pågående eller genomförda regionala utvecklingsprojekt.

Ni kan till exempel läsa om ett forskningsprojekt i Kalmar län som undersökte möjligheten av att utvinna förnyelsebar biogas från restprodukter från sjöbotten. Projektet fann att det finns en stor potential för att producera mer klimatneutral energi på detta sätt, men att fler teknologiska framsteg behövs innan man kan producera i större skala på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

I dagsläget finns numret tillgängligt på engelska, men snart kommer även en svensk översättning att publiceras.

Läs Panorama nr. 52. 


/Kalle Eriksson 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS