Vägledning för mottagare av stöd från struktur- och investeringsfonderna– nu på svenska

2015-04-14

Tycker du att det är svårt att hitta rätt information för EU:s struktur- och investeringsfonder? Nu har EU-kommissionen skapat ett vägledande dokument till potentiella stödmottagare från struktur- och investeringsfonderna samt till andra EU-instrument

Syftet är att visa det effektivaste sättet att komma åt och använda EU:s struktur- och investeringsfonderna och hur man utnyttjar komplementariteter med andra instrument i relevanta politikområden inom unionen.

Vägledningarna (dvs länkarna) i dokumentet används så att intresserade stödmottagare lättare ska hitta rätt information bland allt material som finns på nätet. Länkarna leder dig att hitta de mest relevanta dokumenten och användbara webplatserna bland annat med hjälp av en checklista på DG REGIOS hemsida.

Checklista är utformad som en meny för att sortera bland EU-medel som kan vara tillgängliga för den typ av investering som du har i åtanke: Till en början kommer du att erbjudas ett val av elva tematiska mål där varje tematiskt mål kommer att öppna upp en ny meny av investeringsprioriteringar där du väljer ditt intresseområde. Slutligen kommer du att presenteras med kategorier av stödmottagare och kommer att uppmanas att identifiera dig med någon av dem. Detta sista steg kommer att leda dig till de mest användbara länkarna för direkt tillgång till relevant information per fond.

Läs mer om nyheten här

Ta del av vägledningen här

Sök i checklistan här

 

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS