Vägledning för mottagare av stöd från struktur- och investeringsfonderna– nu på svenska

2015-04-14

Tycker du att det är svårt att hitta rätt information för EU:s struktur- och investeringsfonder? Nu har EU-kommissionen skapat ett vägledande dokument till potentiella stödmottagare från struktur- och investeringsfonderna samt till andra EU-instrument

Syftet är att visa det effektivaste sättet att komma åt och använda EU:s struktur- och investeringsfonderna och hur man utnyttjar komplementariteter med andra instrument i relevanta politikområden inom unionen.

Vägledningarna (dvs länkarna) i dokumentet används så att intresserade stödmottagare lättare ska hitta rätt information bland allt material som finns på nätet. Länkarna leder dig att hitta de mest relevanta dokumenten och användbara webplatserna bland annat med hjälp av en checklista på DG REGIOS hemsida.

Checklista är utformad som en meny för att sortera bland EU-medel som kan vara tillgängliga för den typ av investering som du har i åtanke: Till en början kommer du att erbjudas ett val av elva tematiska mål där varje tematiskt mål kommer att öppna upp en ny meny av investeringsprioriteringar där du väljer ditt intresseområde. Slutligen kommer du att presenteras med kategorier av stödmottagare och kommer att uppmanas att identifiera dig med någon av dem. Detta sista steg kommer att leda dig till de mest användbara länkarna för direkt tillgång till relevant information per fond.

Läs mer om nyheten här

Ta del av vägledningen här

Sök i checklistan här

 

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS