Vägledning för mottagare av stöd från struktur- och investeringsfonderna– nu på svenska

2015-04-14

Tycker du att det är svårt att hitta rätt information för EU:s struktur- och investeringsfonder? Nu har EU-kommissionen skapat ett vägledande dokument till potentiella stödmottagare från struktur- och investeringsfonderna samt till andra EU-instrument

Syftet är att visa det effektivaste sättet att komma åt och använda EU:s struktur- och investeringsfonderna och hur man utnyttjar komplementariteter med andra instrument i relevanta politikområden inom unionen.

Vägledningarna (dvs länkarna) i dokumentet används så att intresserade stödmottagare lättare ska hitta rätt information bland allt material som finns på nätet. Länkarna leder dig att hitta de mest relevanta dokumenten och användbara webplatserna bland annat med hjälp av en checklista på DG REGIOS hemsida.

Checklista är utformad som en meny för att sortera bland EU-medel som kan vara tillgängliga för den typ av investering som du har i åtanke: Till en början kommer du att erbjudas ett val av elva tematiska mål där varje tematiskt mål kommer att öppna upp en ny meny av investeringsprioriteringar där du väljer ditt intresseområde. Slutligen kommer du att presenteras med kategorier av stödmottagare och kommer att uppmanas att identifiera dig med någon av dem. Detta sista steg kommer att leda dig till de mest användbara länkarna för direkt tillgång till relevant information per fond.

Läs mer om nyheten här

Ta del av vägledningen här

Sök i checklistan här

 

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS