Ansökningsomgångar

Här finner du aktuella ansökningsomgångar till EU:s program inom området.

Klicka här för att se ansökningsomgångar från alla områden.

Aktuella ansökningsomgångar

  • MobilityAction

    Deadline: 2018-09-22

    Arbetar du, din organisation, ditt arbete eller din kommun med hållbar transportutveckling? Dela med er av era idéer kring hur transport och infrastruktur kan bli mer hållbart via MobilityAction. Förslag på bidrag kan exempelvis vara en grupp kollegor som tillsammans cyklar till arbetsplatsen och vill dela med sig av erfarenheten samt inspirera andra. MobilityAction är en del av EU-arrangemanget EuropeanMobilityWeek.