Förlängning av utlysningar för projektidéer inom transport CEF

Syfte

Nu förlängs sista datum för utlysningen inom EU:s transportprogram för ett sammanlänkat Europa (CEF) som har flyttats fram för att ge fler möjlighet att förbereda förslag för att utveckla transportsektorn inom EU. 

Den första utlysningen 2017 CEF Transport Blending innefattar en miljard euro för projekt av allmänintresse inom transportsektorn med mål att maximera privat inflytande och kapital i CEF Transportprojekt. En viktig del av Transport Blending finansiering är att öka antalet investeringar från privat sektor vid finansiering av TEN-T projekt som komplement till den traditionella finansieringen. Blending finansiering innebär en mix av eget kapital, lån och/eller borgenärer vilket skall underlätta medverkan från privata investerare.

Den andra utlysningen 2017 CEF Transport SESAR öppnar upp för kapital med en budget för 290 miljoner euro för projekt för allmänheten i transportsektorn. Projekten bör behandla områden som faller in under SESAR, den tekniska pelaren av programmet Single European Sky. Den har som mål att förbättra flygtrafikens organisering genom modernisering och harmonisering av de olika flygsystemens godkännande, utveckling samt spridning av innovativa teknologiska lösningar.

Sista inlämningsdatum är nu 12 april 2018. Båda projekten är öppna för samtliga medlemsstater inom EU.

Läs mer om utlysningarna här.

/Lovisa Jonsson

Deadline

den 12 april 2018