MobilityAction

Syfte

EuropeanMobilityWeek är ett arrangemang som äger rum 16-22 september i Bryssel. Syftet med veckan är att diskutera problem samt hållbara lösningar kring transportfrågor i regioner och städer. I anslutning till arrangemanget har arrangörerna planerat för att aktörer av olika slag runt om i EU ska kunna visa upp sina egna lokala lösningar i syfte att utbyta idéer och inspirera.

Redovisning av aktivitetsidéer kan ske under EuropeanMobilityWeek i Bryssel men även via eventets hemsida. Åtgärden behöver i det andra fallet inte vara i anslutning till arrangemanget i Bryssel. Aktiviteten går således lika bra att visa upp på hemmaplan och registreras och publiceras då som en s.k. ”MobilityAction”, dvs. en mobilitetsaktivitet på hemsidan tillsammans med många andra idéer från olika delar av EU. Kanske kan just din region eller stad dela med sig av era hållbara idéer? Eller ta del av de många idéer som redan finns på hemsidan från andra EU-länder för att tillämpa på hemmaplan i Sverige.

Berör

Förslag på bidrag kan exempelvis vara en grupp kollegor som tillsammans cyklar till arbetsplatsen och vill dela med sig av erfarenheten. Aktörer kan också vara företag som ser till att alla anställda ska kunna ta sig till jobbet smidigt med hjälp av kollektivtrafik istället för personbil. Både privatpersoner, organisationer, offentlig verksamhet och näringsliv är välkomna att lämna in sina idéer.

Övrigt

För att anmäla ett bidrag ska ansökan skrivas på engelska och bidraget ska förespråka förändring för en hållbarare trafiksituation i Europa. När en ansökan är godkänd kan bidraget delta i kampanjer för EuropeanMobilityWeek på olika event. Vid eventuellt godkännande kan även EuropeanMobility-varumärket användas i pressmaterial för er idé.

Läs mer om projektet, samt anmäl ert bidrag här: 

Deadline

den 22 september 2018