Dialoggrupp

Dialoggrupperna hjälper att stärka sambandet mellan det regionala utvecklingsarbete som sker i regionen och de insatser som North Sweden gör på EU-arenan, samt återkoppla till sina organisationer.

Vår dialoggrupp för transportpolitik består av följande personer:

  • Företagarna i Västerbotten: Jonas Nordin
  • Företagarna i Norrbotten: Jonas Nordin
  • Norrbottens kommuner: Anita Lindfors
  • Länsstyrelsen i Norrbotten: Jimmy Bystedt
  • Länsstyrelsen i Västerbotten: Mikael Bergström
  • Region Norrbotten: Ulrika Nilsson
  • Norrbottens Handelskammare: Robert Forsberg
  • Regionförbundet i Västerbotten: Mårten Edberg
  • Västerbottens Handelskammare: Anders Hjalmarsson