Cross-border rail traffic in the Nordics

Syfte

Forum för Nordiskt jänrvägssamarbet NJS i samarbete med EU-kommissionen och Nordiska Rådet bjuder in till konferens om behov och utmaningar vid gränsöverskridande järnvägstrafaik i Norden. Frederic Versini, vice enhetschef på EU-kommissionen DG MOVE medverkar med en presentation om EU towrds 2030. 

Konferensen hålls i EU-kommissionen i Sverige, Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm. 

 

Berör

Offentlig förvaltning och industrin.

Datum

den 16 oktober 2018

Plats

Stockholm

Övrigt

Program

Anmälan

 

Kontakt

Per-Olof Lingwall, Trafikverket

per-olof.lingwall@trafikverket.se