European Multimodal Freight Transport

Syfte

Den 20 mars 2018 anordnar EU-kommissionen tillsammans med det bulgariska ordförandeskapet en högnivåkonferens om europeiska multimodala godstransporter Sofia, Bulgarien.

Multimodalitet är temat för EU:s transportpolitik 2018. Under året belyser EU-kommissionen vikten av multimodalitet för EU:s transportsystem och uppmanar aktörer att främja transportsektorns funktion som ett fullt integrerat system, utnyttja befintlig kapacitet bättre inom alla transportslag sam att förbättra effektiviteten inom logistikkedjorna. 

EU-kommissionen publicerar anmälan och program inom kort. 

 

Datum

den 20 mars 2018

Plats

Sofia