Future of the TEN-T Core Network Corridors

Syfte

North Sweden European Office anordnar tillsammans med finska och svenska samt norska regionkontor, vilka samarbetar kring den Botniska korridoren, ett seminarium på temat "Future of the TEN-T Core Network Corridors" i Europaparlamentet den 18 oktober 2017. Företrädare för regionerna, industrin samt EU:s institutioner sammanstrålar i diskussioner om framtida utformningen av TEN-T:s stomnätskorridorer och utveckling av transportsystemet i norden och den Europeiska Arktis. 

Medverkande nyckelpersoner i seminariet är bland andra:

- Herald Ruijters, direktör, EU-kommissionen, DG MOVE

- Åsa Webber, vice ambassadör, Sveriges ständiga representation i EU

- Minna Kivimäki, vice ambassadör, Finlands ständiga representation i EU

Erik Bergkvist (S), ordförande Region Västerbotten representerar Sverige i paneldebatten med en intervention om investeringsbehoven och utvecklingspotentialer i transportsystemet. 

Värdar för seminariet är Jens Nilsson och Merja Kyllönen, båda ledamöter i Europaparlamentets transportutskott. 

North Sweden European Office tillsammans med planupprättarna på Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Västerbotten inledde redan 2015 sitt påverkansarbete vad gäller framtida utformningen av TEN-T:s stomnätskorridorer med positionspappret om halvtidsutvärdering av vitboken "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem". Det har i mångt och mycket lagt grunden och satt riktningen för det fortsatta arbetet och även diskussionerna för detta seminarium. Läs mer om vårt arbete:

Europaforums position om vitboken för transportområdet (2015)

Norra Sverige kraftsamlar inför framtida transportförhandlingar (2017)

 

Berör

Nyckelpersoner på EU:s institutioner samt intresseorganisationer i Bryssel. 

 

Datum

den 18 oktober 2017

Plats

Bryssel

Övrigt

Program och anmälan 

Anmälan ska ske senast den 11 oktober. 

Kontakt

Mona Mansour, Senior Advsier European Affairs

North Sweden European Office

mona.mansour@northsweden.eu

+32 475 773963