Infodag 2018 CEF-Transportutlysning

Syfte

EU-kommissionen anordnar en virtuell infodag för 2018 års utlysning för CEF-transport den 31 maj kl. 10-13. Budgeten är 450 miljoner euro (indikativt). Utlysningen täcker medfinansiering av mål och prioriteringar som stöder riktlinjerna för det kommande tredje paketet för ren mobilitet som antas i maj 2018. Fokus i utlysningen kommer därför att vara på finansiering av digitalisering, trafiksäkerhet och multimodalitet. Prioriteringarna är på:

- Järnvägsinteroperabilitet och ERTMS (100 miljoner euro)

- Ny teknik och innovation, samt säker och trygg infrastruktur och med fokus på säkerhet (200 miljoner euro)

- ITS - Intelligent transporttjänster för vägar, RIS – Informationstjänster för floder, samt Anslutningar till och utveckling av multimodala logistikplattformar (150 miljoner euro)

2018 års CEF-transport ansökningsomgång öppnas i början av maj och stängs i slutet av oktober 2018, i samordning med en CEF-Telekom utlysning om digitalisering.

Datum

den 31 maj 2018

Plats

Online

Övrigt

Anmäl dig på: https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2018-cef-transport-call-virtual-info-day-31-may-2018

Det är möjligt att ställa frågor om utlysningen i förväg på mail: INEA-CEF-Transport-Infoday@ec.europa.eu

och under infodagen på Twitter hashtag #CEFTranInfo.

Frågorna kommer att behandlas under infodagen eller senare under Q&A-avdelningen på INEAs hemsida.