Logistikdag Norr 2018

Syfte

Logistikdag Norr 2018

Den 7–8 november är det dags för Logistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv.

Den 7 november: Nytt för årets Logistikdag Norr är en träff på eftermiddagen och kvällen onsdagen den 7 november. Då träffas vi för att se på utvecklingsmöjligheterna kring järnvägsförbindelsen som idag sträcker sig från Kouvola i Finland till Xian i Kina, ”The New Silk Road”. Inbjudna deltagare från Kazakstan, Kina, Finland och Norge deltager.

Den 8 november: Logistikdag Norr. Huvudtalare är:

- Frédéric Versini, biträdande enhetschef på EU-kommissionen DG Move, EU:s direktorat för transport och rörlighet

- Björn Kristiansen, ordförande i Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor

- Regionpolitiker från de tre nordligaste länen

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Sveriges Byggindustrier samt den Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Logistikråd som består av 12 logistikchefer från Norrbottens tyngsta godstransportaktörer.

Om Norrbottens Handelskammares Logistikråd

Berör

Beslutsfattare, offentlig förvaltning, industrin. 

Datum

den 8 november 2018

Plats

Luleå

Övrigt

Inbjudan

Kontakt

Robert Forsberg, Norrbottens handelskammare

robert@norrbottenshandelskammare.se