Save the date - Logistikdag Norr 2018

Syfte

Save the date. Logistikdag Norr 2018

Den 8 november är det dags för Logtiskdag Norr, med fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. 

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Sveriges Byggindustrier samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Logistikråd som består av 12 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer

Berör

Offentlig förvaltning, industri.

Datum

den 8 november 2018

Plats

Luleå

Kontakt

Robert Forsberg, Norrbottens handelskammare

robert@norrbottenshandelskammare.se

Mona Mansour, North Sweden 

mona.mansour@northsweden.eu