Multimodala och hållbara transporter

Syfte

Den 17 december anordnar EU-kommissionen en konferens om multimodala och hållbara transporter för diskussioner med utgångspunkt från studien om införande av avgifter för hållbar transportinfrastruktur för internalisering av transportsektorns påverkan och externa kostnader. Under konferensen kommer experter att dela med sig av sina synpunkter på rätt prissättning och det kommer att finnas möjligheter att diskutera och förstå vilka de externa kostnaderna är, i vilken utsträckning "användaren betalar" och "förorenaren betalar" implementeras i EU för de olika transportslagen och hur man bättre hanterar effekterna av externaliteter, samt att nätverka med andra experter inom området från EU. 

 

Berör

Intressenter inom transportsektorn.

 

Datum

den 17 december 2018

Övrigt

Anmälan

Plats: EU-kommissionen, Albert Borschette, Rue Froissart 36 i Bryssel.

Kontakt

patti.pirooz@ricardo.com