Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • Regeringen utser en förhandlingsperson för norra Sverige

  2014-07-02

  Förhandlingspersonen får i uppdrag att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner.

 • Övre Norrland i Almedalen

  2014-07-02

  I veckan har Övre Norrland tagit plats på Almedalen där en rad transportevent arrangerats för att lyfta behovet av en fungerande infrastruktur i regionen.

 • Slutliga program - transportseminarier i Almedalen

  2014-06-28

  Se uppdaterade program för transportseminarierna som anordnas av myndigheter, organisationer och industrin i Norrbotten och Västerbotten under Almedalsveckan 2014.

 • Stephane Ouaki Head of Unit CEF besöker Luleå 24-25 juni

  2014-06-23

  PRESSINBJUDAN Stephane Ouaki Ouaki med EU:s infrastrukturbudget som ansvarsområde, besöker Luleå 24-25 juni för att informeras om näringslivets behov av transportinfrastruktur i Norrbotten.

 • Norrbotten i Almedalen

  2014-06-15

  Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå kommun samt Luleå hamn bjuder in till ett seminarium under Almedals- veckan 2014 på temat "EU prioriterar regionens transportnät för framtiden"

 • Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment i Almedalen

  2014-06-15

  Hur ska vi klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen när infrastrukturen haltar i norr och vilka mervärden tillförs regionerna, nationerna och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment arrangerar seminarium i Almedalen 2014.

 • Shift2Rail sjösätts

  2014-06-14

  Shift2Rail är en del av Horizon 2020-programmet, och ses som ett viktigt instrument för att utveckla en samordnad EU-strategi för forskning och innovation inom järnvägssektorn.

 • Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

  2014-04-22

  Förslaget om det gemensamma företaget Shift2Rail och förslaget om infrastruktur för alternativa bränslen har inneburit långa förhandlingar som North Sweden rapporterat löpande om. Den 15 april sade Europaparlamentet sitt om förslagen.

 • State of Play: Det fjärde järnvägspaketet

  2014-04-07

  På TTE-rådsmötet den 14 mars 2014 slutfördes genomgången av den tredje delen i den tekniska pelaren av det fjärde järnvägspaketet, då medlemsstaternas ministrar enades om en allmän riktlinje för ERA-förordningen som reglerar den Europeiska järnvägsbyråns verksamhet och struktur. Vi har gjort en redogörelse för beslutsprocessen kring det viktiga fjärde järnvägspaketet.

 • State of Play: NOx-utsläppskontrollområde, NECA

  2014-04-07

  Under IMOs 66e session för MEPC (miljöskyddskommittén), den 31 mars-4 april i London, föreslås ändringar av MARPOL bilaga VI, som skulle medföra en 5-årssenareläggning av införandet av TIER III-normer för utsläpp av NOx. I Östersjön förbereder sig medlemsländerna för införande av NOx-utsläppskontrollområden.

Prenumerera på Nyheter via RSS