Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • 12 miljarder EUR för CEF TEN-T i höstens ansökningsomgång

  2014-04-04

  Europeiska kommissionen antog den 26 mars 2014 ett beslut om att fördela EUR 12 miljarder från CEF till projekt inom det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, i programmets första ansökningsomgång som öppnar 1 september 2014.

 • Transport business summit 2014

  2014-04-01

  Transporter som en tillgång för europeisk industri och framtida lösningar inom transportsektorn stod i fokus när EU-kommissionen bjöd in till den andra upplagan av Transport business summit den 27 mars i Bryssel.

 • Överenskommelse om direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

  2014-03-25

  Rådet och Europaparlamentet enades den 20 mars 2014 om en informell överenskommelse vad gäller direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, vilket syftar till att ge fordon som drivs av alternativa bränslen en god tillgänglighet till hela Europas transportnät.

 • Tyck till om standardisering av klimatavtryck i transportsektorn

  2014-03-25

  EU-kommissonen vill ha dina synpunkter och har öppnat ett samråd om standardisering och harmonisering av metoder för att mäta klimatavtryck i transportsekton.

 • Rådet antar ståndpunkt om Shift2Rail

  2014-03-24

  Under TTE rådsmötet den 14 mars i Bryssel antog Rådet sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail, ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa.

 • Skellefteå kommun leder ett konsortium för en TEN-T ansökan om infrastruktur för förnybart bränsle

  2014-03-20

  Projektet "Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU" (BioGaC), kommer att ta fram ett upplägg för en smart och kostnadseffektiv marknadsintroduktion av biogas som fordonsgas och flytande naturgas.

 • Europaparlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet

  2014-03-11

  Europaparlamentet röstade den 26:e februari om en del i det fjärde järnvägspaketet. Ökad servicekvalitet och påtaliga förbättringar för passagerare prioriterades av ledamöterna.

 • Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF

  2014-03-07

  Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF under plenarsessionen i Strasbourg den 26 februari 2014. CEF IKT syftar till att främja digital utveckling och höghastighetsbredband. Det omfattar totalt 1 miljard EUR i investeringsstöd för digitala projekt.

 • Koordinatorer till TEN-T korridorerna utsedda

  2014-02-27

  Europeiska kommissionen har utsett koordinatorerna för de 9 stomnätskorridorerna samt de 2 horisontella.

 • Bothnian Arc trafikseminarium

  2014-02-26

  Den 19 februari hölls Bothnian Arc Trafikseminarium i Kemi, Finland. Temat för dagen var trender och utmaningar för utveckling av internationell gods- och passagerartrafik i Bottenviksbågen. Målsättningen är att på sikt utveckla området Bothnian Arc till Norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion.

Prenumerera på Nyheter via RSS