Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • Shift2Rail sjösätts

  2014-06-14

  Shift2Rail är en del av Horizon 2020-programmet, och ses som ett viktigt instrument för att utveckla en samordnad EU-strategi för forskning och innovation inom järnvägssektorn.

 • Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

  2014-04-22

  Förslaget om det gemensamma företaget Shift2Rail och förslaget om infrastruktur för alternativa bränslen har inneburit långa förhandlingar som North Sweden rapporterat löpande om. Den 15 april sade Europaparlamentet sitt om förslagen.

 • State of Play: Det fjärde järnvägspaketet

  2014-04-07

  På TTE-rådsmötet den 14 mars 2014 slutfördes genomgången av den tredje delen i den tekniska pelaren av det fjärde järnvägspaketet, då medlemsstaternas ministrar enades om en allmän riktlinje för ERA-förordningen som reglerar den Europeiska järnvägsbyråns verksamhet och struktur. Vi har gjort en redogörelse för beslutsprocessen kring det viktiga fjärde järnvägspaketet.

 • State of Play: NOx-utsläppskontrollområde, NECA

  2014-04-07

  Under IMOs 66e session för MEPC (miljöskyddskommittén), den 31 mars-4 april i London, föreslås ändringar av MARPOL bilaga VI, som skulle medföra en 5-årssenareläggning av införandet av TIER III-normer för utsläpp av NOx. I Östersjön förbereder sig medlemsländerna för införande av NOx-utsläppskontrollområden.

 • 12 miljarder EUR för CEF TEN-T i höstens ansökningsomgång

  2014-04-04

  Europeiska kommissionen antog den 26 mars 2014 ett beslut om att fördela EUR 12 miljarder från CEF till projekt inom det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, i programmets första ansökningsomgång som öppnar 1 september 2014.

 • Transport business summit 2014

  2014-04-01

  Transporter som en tillgång för europeisk industri och framtida lösningar inom transportsektorn stod i fokus när EU-kommissionen bjöd in till den andra upplagan av Transport business summit den 27 mars i Bryssel.

 • Överenskommelse om direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

  2014-03-25

  Rådet och Europaparlamentet enades den 20 mars 2014 om en informell överenskommelse vad gäller direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, vilket syftar till att ge fordon som drivs av alternativa bränslen en god tillgänglighet till hela Europas transportnät.

 • Tyck till om standardisering av klimatavtryck i transportsektorn

  2014-03-25

  EU-kommissonen vill ha dina synpunkter och har öppnat ett samråd om standardisering och harmonisering av metoder för att mäta klimatavtryck i transportsekton.

 • Rådet antar ståndpunkt om Shift2Rail

  2014-03-24

  Under TTE rådsmötet den 14 mars i Bryssel antog Rådet sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail, ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa.

 • Skellefteå kommun leder ett konsortium för en TEN-T ansökan om infrastruktur för förnybart bränsle

  2014-03-20

  Projektet "Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU" (BioGaC), kommer att ta fram ett upplägg för en smart och kostnadseffektiv marknadsintroduktion av biogas som fordonsgas och flytande naturgas.

Prenumerera på Nyheter via RSS