Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • Rådet antar ståndpunkt om Shift2Rail

  2014-03-24

  Under TTE rådsmötet den 14 mars i Bryssel antog Rådet sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail, ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa.

 • Skellefteå kommun leder ett konsortium för en TEN-T ansökan om infrastruktur för förnybart bränsle

  2014-03-20

  Projektet "Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU" (BioGaC), kommer att ta fram ett upplägg för en smart och kostnadseffektiv marknadsintroduktion av biogas som fordonsgas och flytande naturgas.

 • Europaparlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet

  2014-03-11

  Europaparlamentet röstade den 26:e februari om en del i det fjärde järnvägspaketet. Ökad servicekvalitet och påtaliga förbättringar för passagerare prioriterades av ledamöterna.

 • Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF

  2014-03-07

  Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF under plenarsessionen i Strasbourg den 26 februari 2014. CEF IKT syftar till att främja digital utveckling och höghastighetsbredband. Det omfattar totalt 1 miljard EUR i investeringsstöd för digitala projekt.

 • Koordinatorer till TEN-T korridorerna utsedda

  2014-02-27

  Europeiska kommissionen har utsett koordinatorerna för de 9 stomnätskorridorerna samt de 2 horisontella.

 • Bothnian Arc trafikseminarium

  2014-02-26

  Den 19 februari hölls Bothnian Arc Trafikseminarium i Kemi, Finland. Temat för dagen var trender och utmaningar för utveckling av internationell gods- och passagerartrafik i Bottenviksbågen. Målsättningen är att på sikt utveckla området Bothnian Arc till Norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion.

 • Riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag

  2014-02-23

  EU-kommissionen antog den 20 februari riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Beslutet innebär att alla icke-statliga flygplaster i norra Sverige även fortsättningsvis kan ta emot regionalt och lokalt stöd.

 • Samråd: Hållbara och effektiva godstransporter

  2014-02-14

  Europeiska kommissionen öppnar upp till samråd inom godstransportområdet för att få underlag till hur ett nytt finansieringsprogram kan utformas.

 • Slutkonferens för projektet Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC)

  2014-02-11

  Projektet Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) inbjuder företag, industri och beslutsfattare att delta på slutkonferensen för projektet BGLC där bl a resultat som erhållits presenteras. Konferensen anordnas i Umeå 6-7 mars.

 • INEA - nytt genomförandeorgan ansvarigt för CEF och Horisont 2020

  2014-02-11

  Europeiska kommissionen har inrättat ett nytt genomförandeorgan för innovation och nätverk vilken bl a kommer att ansvara för hantering av EU:s infratruktursmekanism CEF för TEN samt delar av EU:s program för forskning och innovation, Horisont 2020.

Prenumerera på Nyheter via RSS