Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • North Sweden medverkade på FERRMEDs konferens om interkontinentala handelsrutter

  2017-11-15

  North Sweden European Office medverkade på FERRMEDs konferens "Key Corridors, main terminals and train features in the "Silk Road" railway network - Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bride", den 8 november i Europaparlamentet. North Sweden lyfte fram möjligheterna på transportsystemet i norra Sverige på Northern Axis kopplat till de transeuropeiska handelsrutter och transportkorridorer till Kina.

 • EU-kommissionen presenterade ett paket om ren rörlighet i EU

  2017-11-15

  EU-kommissionen presenterade den 8 november 2017 ett paket om ren rörlighet, det så kalladet Clean Mobility-paketet, som bland annat innehåller direktiv om rena fordon, nya koldioxidnormer samt bättre teknik för batteri. Det nya paketet är ett steg för att nå det internationella klimatavtalet Parisavtalet.

 • Transport och TEN-T:s stomnätskorridorer på agendan vid seminarie i Europaparlamentet

  2017-10-18

  North Sweden European Office anordnade tillsammans med regionkontor i Bryssel vilka samarbetar för utveckling av den Botniska korridoren i norra Norge, norra Sverige och norra Finland ett seminarium på temat "Future of the TEN-T Core Network Corridors" i Europaparlamentet den 18 oktober 2017.

 • Connecting Europe-konferens om TEN-T

  2017-10-04

  Connecting Europe-konferensen anordnades 21-22 september i Tallinn. Konferensen som anordnades av det estniska ordförandeskapet och EU-kommissionen samlade EU-kommissionärer och nyckelpersoner från offentlig förvaltning samt industrin i debatter om politiska åtgärder och finansieringslösningar för investeringar i transportsektorn med utgångspunkt i EU:s finansiella ram post2020.

 • Investeringar i stomnätet i Övre Norrland återfinns i NTP

  2017-08-31

  Utbyggnad av första etappen av Norrbotniabanan, muddring i Luleå hamn och längre och tyngre tåg på Malmbanan. Det föreslår Trafikverket i nationell transportplan 2018-2029.

 • Norrbotniabanans etapp Umeå-Skellefteå föreslås byggas

  2017-08-31

  31 augusti presenterades tjänstemannaförslaget till den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. I förslaget finns bygget av Norrbotniabanans delsträcka mellan Umeå och Skellefteå med samt en planering för sträckan vidare upp till Luleå.

 • Samtal om EU:s Gruppundantagsförordning och förenkling av reglerna för offentliga investeringar i flygplatser

  2017-07-07

  Roger Estefors är talesperson gällande Regionala Flygplatser inom AER (Assembly of European Regions) på ett mandat av Region Västerbotten. North Sweden European Office träffade honom den 19 juni i Bryssel för samtal om EU:s Gruppundantagsförordning och förenkling av reglerna för offentliga investeringar i flygplatser.

 • Arktisk infrastruktur diskuterades i Almedalen

  2017-07-05

  Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterreanean (ScanMed) besökte Almedalsveckan 3-5 juli på inbjudan av North Sweden.

 • Pat Cox besöker årets Almedalsvecka

  2017-06-26

  Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka. Pat Cox medverkar i en rad aktiviteter för diskussioner om transportinfrastrukturen i Norra Sverige.

 • EU- kommissionen lanserar nytt transportpaket

  2017-06-13

  EU- kommissionens nya transportpaket är designat för att modernisera mobilitet och transport med syfte att låta sektorn fortsätta vara korkurrenskraftig.

Prenumerera på Nyheter via RSS