Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • Investeringar i stomnätet i Övre Norrland återfinns i NTP

  2017-08-31

  Utbyggnad av första etappen av Norrbotniabanan, muddring i Luleå hamn och längre och tyngre tåg på Malmbanan. Det föreslår Trafikverket i nationell transportplan 2018-2029.

 • Norrbotniabanans etapp Umeå-Skellefteå föreslås byggas

  2017-08-31

  31 augusti presenterades tjänstemannaförslaget till den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. I förslaget finns bygget av Norrbotniabanans delsträcka mellan Umeå och Skellefteå med samt en planering för sträckan vidare upp till Luleå.

 • Samtal om EU:s Gruppundantagsförordning och förenkling av reglerna för offentliga investeringar i flygplatser

  2017-07-07

  Roger Estefors är talesperson gällande Regionala Flygplatser inom AER (Assembly of European Regions) på ett mandat av Region Västerbotten. North Sweden European Office träffade honom den 19 juni i Bryssel för samtal om EU:s Gruppundantagsförordning och förenkling av reglerna för offentliga investeringar i flygplatser.

 • Arktisk infrastruktur diskuterades i Almedalen

  2017-07-05

  Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterreanean (ScanMed) besökte Almedalsveckan 3-5 juli på inbjudan av North Sweden.

 • Pat Cox besöker årets Almedalsvecka

  2017-06-26

  Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka. Pat Cox medverkar i en rad aktiviteter för diskussioner om transportinfrastrukturen i Norra Sverige.

 • EU- kommissionen lanserar nytt transportpaket

  2017-06-13

  EU- kommissionens nya transportpaket är designat för att modernisera mobilitet och transport med syfte att låta sektorn fortsätta vara korkurrenskraftig.

 • Norrbotten och Västerbotten mötte EU transportansvariga

  2017-04-26

  Företrädare för politiken från Norrbotten och Västerbotten samt industri och akademi besökte Bryssel för samtal med EU:s institutioner om transportpolitiken.

 • Sök till European Transport Innovation Challenge 2017!

  2017-04-10

  Den 29 mars lanserade EU-kommissionen European Transport Innovation Challenge 2017 för unga entreprenörer inom transportsektorn.

 • Norra Sverige kraftsamlar inför framtida transportförhandlingar

  2017-03-29

  Norra Sverige arbete med att positionera sig inför förestående förhandlingar för nästa programperiod 2021—2027 om EU:s transportinfrastruktur har påbörjats. För att säkerställa våra intressen i EU pågår arbete på olika fronter och ett antal positionspapper har antagits för att från Norrbottens och Västerbottens sida föra in sina synpunkter vid utformning och utveckling av transportinfrastrukturen i EU, som en grund för kommande förhandlingar.

 • 400 miljoner i transportbidrag till norra Sverige

  2017-03-28

  Det regionala transportstödet har sedan början av 70-talet varit ett av statens största och viktigaste regionalpolitiska stöd till de fyra nordligaste länen. Det årliga anslaget på strax över 400 miljoner – vilket i storleksordning kan jämföras med de regionala strukturfondsmedlen – riktar sig mot tillverkningsindustrin och stöder varje år nära 600 företag i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Prenumerera på Nyheter via RSS