Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • Lansering av nya aktiviteter för järnvägen i norra Sverige

  2017-03-23

  I dagarna har såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan, båda delar av den Botniska korridoren, lanserat nya aktiviteter inför den nationella transportplanen som presenteras nästa år.

 • 1 miljard EUR i CEF blending call för att maximera privata investeringar i EU:s transportinfrastruktur

  2017-02-28

  Den 27 februari höll EU-kommissionen en informationsdag om nya ansökningsomgången för CEF blending 2017. I ansökningsomgången CEF blending kombineras CEF-medel med andra finansieringskällor, bland annat den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI).

 • Europaforum Norra Sverige positionerar sig om halvtidsutvärdering av CEF

  2017-02-28

  På Europaforum Norra Sverige (EFNS) 2017 som hölls 22-23 februari i Skellefteå antogs en position om EU:s transportinfrastruktur med anledning av samrådet om halvtidsutvärdering av CEF - finansieringsinstrumentet för TEN-T.

 • Informationsdag för Shift2Rail

  2016-12-14

  17 januari ska EU-kommissionen anordna en informationsdag om utlysningen för Shift2Rail som är EU:s järnvägsteknologiska samarbetsprojekt för morgondagens järnvägssystem. Det är ett initiativ med fokus på forskning och innovation, tillsammans med marknadsdrivna lösningar där avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster främjas.

 • Offentligt samråd av Connecting Europe Facility (CEF) öppen

  2016-11-29

  EU-kommissionen har via CEF öppnat för ett samråd som del av en halvtidsutvärdering. Du har nu chansen att tycka till om programmets relevans, effektivitet och arbete för att skapa europeiskt mervärde.

 • Konferens om marint miljöskydd hölls i London

  2016-11-15

  Den sjuttionde konferensen av Marine Environment Protection Committee (MEPC 70) hölls i London 24-28 oktober 2016 på Internationella Maritima Samfundet (IMO).

 • FERRMED:s årliga konferens

  2016-11-14

  Den 10 november hölls FERRMED:s konferens om interkontinentala transporter och förutsättningar för att få ökad handel på rutten EU-Asien och öka ekonomisk tillväxt i EU.

 • Sverige fortsatt topp-rankad inom transport i EU

  2016-11-02

  27 oktober presenterade EU-kommissionen EU:s resultattavla för transporter 2016 där medlemsländers prestationer sammanställs och rankas utefter 30 olika transportrelaterade kategorier. Sverige befinner sig på en andra plats, efter Nederländerna som toppar resultattavlan.

 • CEF Transport i ny utlysning för årliga och mångåriga programmet

  2016-10-19

  Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är EU:s finansieringsprogram för genomförande av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för att sammankoppla EU:s länder. EU-kommissionen har nu öppnat 2016 års CEF-transportutlysning för så väl det årliga programmet som det mångåriga programmet (CEF2016).

 • Samråd reviderade kriterier för statsstöd till hamnar och flygplatser

  2016-10-18

  EU-kommissionen har öppnat det andra samrådet angående statsstöd till hamnar och flygplatser. Det gäller den allmänna gruppundantagsförordningen och det uppdaterade förslaget med reviderade kriterier för undantag av EU:s regler av statligt stöd. Förslaget syftar till att underlätta offentliga investeringar som kan skapa sysselsättning och tillväxt samtidigt som man bevarar konkurrensen.

Prenumerera på Nyheter via RSS