Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • Anmälan för TEN-T Days 2016 är nu öppen

  2016-03-21

  TEN-T dagarna, den årliga konferensen med fokus på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), går i år av stapeln den 20-22 juni i Rotterdam. Sista dagen att anmäla sig är 10 juni.

 • Midway Alignment nära målet

  2016-02-17

  Regeringarna i Sverige och Finland ställer sig bakom att Midway Alignment-projektansökan inlämnas till EU-kommissionen för medfinansiering.

 • Norrbottens logistikrådsmöte

  2016-02-16

  Den 9 februari 2016 medverkade North Sweden och Trafikverket på Norrbottens logistikrådsmötet i Luleå.

 • Statsstöd till flygplatser i norr

  2016-02-02

  EU-kommissionen godkänner stöd till flygplatserna Skellefteå och Sundsvall Timrå för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

 • EU-kommissionen presenterar en ny strategi för flyg i Europa

  2015-12-16

  EU-kommissionen har antagit en ny strategi för flyg i Europa, ett initiativ för att stärka EU:s ekonomi, stärka sin industriella bas och stärka sin världsledande position.

 • Transportpolitik i Arktis

  2015-12-02

  North Sweden European Office anordnade tillsammans med North Norway European Office ett seminarium om transportpolitik i Europa och Arktis.

 • Sverige näst bäst i EU på transport

  2015-11-24

  Den 20 november offentliggjorde EU-kommissionen vilka EU-länder som är bäst på transport, enligt en ranking baserad på 29 kategorier. På rankingen placerar Sverige sig på andra plats, efter Nederländerna.

 • EU miljoner till Luleå hamn

  2015-11-18

  Finansiering klar för nästa steg i projekt Malmporten. Luleå Hamn och Sjöfartsverket har tilldelats EUR 777.000, 50% av projektkostnaderna för projektering av Malmporten.

 • Dialog med EU-kommissionen om Botniska Korridoren

  2015-11-03

  Företrädare för politik och industri i Norra Sverige deltog på seminarium i Europaparlamentet för diskussion om EU:s transportpolitik och den Botniska korridoren.

 • Nya riktlinjer om det fjärde järnvägspaketet

  2015-10-16

  Den 8 oktober enades ministerrådet om en ny allmän riktlinje för två förslag angående det fjärde järnvägspaketet: avregleringen av inrikes persontrafik på järnväg samt stärka styrningen av infrastruktur för järnväg.

Prenumerera på Nyheter via RSS