Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • EU-kommissionen presenterar en ny strategi för flyg i Europa

  2015-12-16

  EU-kommissionen har antagit en ny strategi för flyg i Europa, ett initiativ för att stärka EU:s ekonomi, stärka sin industriella bas och stärka sin världsledande position.

 • Transportpolitik i Arktis

  2015-12-02

  North Sweden European Office anordnade tillsammans med North Norway European Office ett seminarium om transportpolitik i Europa och Arktis.

 • Sverige näst bäst i EU på transport

  2015-11-24

  Den 20 november offentliggjorde EU-kommissionen vilka EU-länder som är bäst på transport, enligt en ranking baserad på 29 kategorier. På rankingen placerar Sverige sig på andra plats, efter Nederländerna.

 • EU miljoner till Luleå hamn

  2015-11-18

  Finansiering klar för nästa steg i projekt Malmporten. Luleå Hamn och Sjöfartsverket har tilldelats EUR 777.000, 50% av projektkostnaderna för projektering av Malmporten.

 • Dialog med EU-kommissionen om Botniska Korridoren

  2015-11-03

  Företrädare för politik och industri i Norra Sverige deltog på seminarium i Europaparlamentet för diskussion om EU:s transportpolitik och den Botniska korridoren.

 • Nya riktlinjer om det fjärde järnvägspaketet

  2015-10-16

  Den 8 oktober enades ministerrådet om en ny allmän riktlinje för två förslag angående det fjärde järnvägspaketet: avregleringen av inrikes persontrafik på järnväg samt stärka styrningen av infrastruktur för järnväg.

 • 1090 miljoner EUR för EU28 i kommande utlysning för CEF-transport

  2015-10-04

  CEF2015 utlysning öppnar den 4 november 2015 och väntas omfatta 7,5 miljarder EUR varav 1090 miljoner EUR är möjliga att söka för alla EU:s 28 medlemsländer.

 • Bättre förbindelser i norr

  2015-09-23

  Den 10 juli godkände CEF-kommittén det finansieringsförslag som lagts fram av EU-kommissionen för finansiering av projekt från CEF-transport.

 • EU-stöd för transport i norr

  2015-07-01

  Glädjebesked! Norrbotniabanan och Malmbanan tilldelas EU-medel från CEF-transport, enligt EU-kommissionens finansieringsförslag som offentliggjordes 29 juli.

 • EU:s transportdagar i Riga

  2015-07-01

  Den 22-23 juni samlades intressenter till högnivå-konferensen ’TEN-T Days’ i Riga om EU:s transportsystem. På plats fanns även representater för Övre Norrland.

Prenumerera på Nyheter via RSS