Nyheter på området

Här finner du nyheter om transportpolitik.

Nyheter på området

 • Halvtidsutvärdering av vitboken för transportområdet

  2015-04-14

  EU-kommissionen inbjuder intressenter att delta vid halvtidsutvärdering av genomförande av vitboken från 2011 - "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”.

 • Samråd om infrastrukturplanering och – investeringar på alla styrelsenivåer

  2015-04-14

  Regionkommittén bjuder in till samråd om om infrastrukturplanering och – investeringar på regional och lokal nivå. För fram dina lokala och regionala myndigheters synpunkter på de utmaningar som ni ställs inför vid investeringar inom infrastruktur. Sista svarsdag är 29 maj 2015.

 • Regeringsbeslut om tillstyrkande av EU-ansökan för medfinansiering av viktiga transportprojekt

  2015-02-23

  Den 20 februari beslutade den svenska regeringen att godkänna 56 stycken ansökningar om medel till transportprojekt inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Bland projektansökningarna som tillstyrktes återfanns ansökan om medel för det detaljerade planeringsarbetet rörande Norrbotniabanan. Dessutom beviljades en ansökan om medel till ett projekt avsett att öka kapaciteten på Malmbanan som i dagsläget har stora kapacitetsbrister.

 • Regeringen stöder Norrbotniabanan ABs ansökan om medfinansiering från EU

  2015-02-20

  Pressmeddelande - Regeringen har idag gett klartecken till Norrbotniabanan AB (NBBAB) att skicka in sin ansökan om medfinansiering av planeringen för Norrbotniabanan till EU

 • Europaparlamentet godkänner nytt direktiv rörande trafikbrott

  2015-02-11

  Onsdagen den 11 februari 2015 godkände Europaparlamentet EU-kommissionens nya förslag rörande informationsutbyte vid fall av trafikbrott. De nya bestämmelserna innebär att förare ska kunna bötfällas för trafikbrott inom hela EU, oavsett vilket medlemsland fordonet är registrerat i.

 • Övre Norrland en aktiv partner i TEN-T och CEF

  2015-01-21

  Flera projekt pågår inom det transnationella transportnätverket, bland annat investeringar dels i Norrbotniabanan och dels på Malmbanan.

 • Rådsslutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet

  2014-12-10

  På TTE-rådet (Transport, telekommunikation och energi) den 3 december antog transportministrarna en rad slutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet.

 • Kvarkenförbindelsen lyftes fram på EU-konferens

  2014-11-19

  Den 18-19 november anordnade EU-kommissionen den första av tre konferenser om Motorways of the Seas för satsningar på sjöfart och hamnar i EU. Ett av de projekt som särskilt lyftes fram var Midway Alignment, Umeå och Vaasas projekt i samverkan med respektive regioner och en rad industriaktörer med flera för en uppgraderad färjetrafik över Kvarken.

 • Transporter i europeiska Arktis

  2014-11-19

  NSPA arrangerade i samarbete med EU-parlamentarikerna Jens Nilsson & Henna Virkkunen ett seminarium den 19 november i Bryssel om transport-infrastruktur i europeiska Arktis.

 • Förbättringar på korridoren Silvervägen stärker regional samverkan

  2014-11-10

  Under tisdagen den 4 november hölls en samverkanskonferens i Arjeplog som ett första steg i uppstartandet av ett projekt som på sikt kan utveckla samarbete mellan kommuner och näringslivsorganisationer i norra Sverige och norra Norge.

Prenumerera på Nyheter via RSS