1 miljard EUR i CEF blending call för att maximera privata investeringar i EU:s transportinfrastruktur

2017-02-28

Den 27 februari höll EU-kommissionen en informationsdag om nya ansökningsomgången för CEF blending 2017. I ansökningsomgången 2017 kombineras CEF finansiering med andra finansieringskällor, bland annat den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) för att maximera privata investeringar i transportinfrastrukturen i EU.

EU-kommissionen lanserar ett nytt och innovativt finansieringssätt för projekt inom den Europeiska transportinfrastrukturen. Ansökningsomgången CEF blending har till syfte att kombinera bidrag på 1 miljard EUR med finansiering från offentliga finansinstitut, den privata sektorn, eller för första gången, Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI, vilken utgör kärnan i investeringsplanen för Europa och således är en fråga av högsta prioritet för Junckerkommissionen.

Ansökningsomgången kommer även att bidra till att genomföra den av kommissionen utsagda strategin kring en utsläppsmålrörlighet samt stödjer investeringar i hållbara transporter inför de vägtrafiksinitiativ som senare under året kommer att lanseras.

– Om vi vill kunna uppfylla vår vision för sömlösa, smarta och hållbara transporter i Europa krävs det investeringar som inte kan täckas med enbart offentliga medel. Därför lanserar vi en innovativ lösning som ska utnyttja våra egna resurser optimalt och samtidigt generera outnyttjade privata investeringar, med särskild inriktning på sammanhållningsländerna. Dagens åtgärd är ett tecken på aktiv solidaritet, sade transportkommissionär Violeta Bulc.

Stödet kommer att beviljas efter en grundlig bedömnings- och urvalsprocess. Anbudsförfarandet har två tidsfrister för inlämnande av förslag: den första löper ut den 14 juli 2017 och den andra den 30 november 2017. De projekt som väljs ut måste bidra till hållbara och innovativa transporter längst det transeuropeiska transportnätet. Det som kommer att läggas en särskild tonvikt vid kommer vara projekt designade för att undvika så kallade ”flaskhalsar”, stöd som går till gränsöverskridande länkar och en påskyndad digitalisering av transporter med särskilt fokus på områden som bedöms ha en högre potential och brister på sina marknader, exempelvis i sammanhållningsländerna.

Bakgrund

Inom Connecting Europe Facility (CEF) kommer 24,05 miljarder euro att göras tillgängliga från EU:s budget för 2014-2020 för medfinansiering av TEN-T projekt av gemensamt intresse i EU:s medlemsländer. Av dessa har rättsliga åtaganden gjorts för 19,3 miljarder euro. Information om transportprojekt som redan har beviljats EU-stöd finns på EU results tool.

Investeringsplanen har redan gett resultat. De projekt och avtal som hittills har godkänts för EFSI- finansiering väntas att generera över 168 miljarder euro i totala investeringar i 28 EU-länder och stödja över 387 000 små och medelstora företag.

Läs mer här:

Presentationer från EU-kommisisonens informationsdag om CEF blending callet 27 februari

Trafikverkets informationsblad om CEF-utlysningar 

Vi frågor, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, ansvarig för området Transportpolitik, mona.mansour@northsweden.eu

/Sanna Schumacher

 

 

 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS