200 miljoner till CEF

2016-04-12

Den 18 mars öppnade EU-kommissionen en ansökningsomgång inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för att stödja centrala infrastrukturprojekt i EU. Sista ansökningsdag är 28 april 2016.

Ett anslag på 200 miljoner euro kommer att ställas till förfogande för finansiering av projekt som syftar till att eliminera flaskhalsar som hindrar det fria flödet av energi mellan EU-länderna. Dessa projekt kommer att bidra till genomförandet av EU:s inre energimarknad och en klimattålig energiunion. Anslaget förväntas fungera som katalysator för att påskynda genomförandet av projekten och locka investeringar från den privata och den offentliga sektorn. Med uppemot 800 miljoner tillgängliga för bidrag under 2016 är denna den första av två ansökningsomgångar som enligt planerna skall genomföras i år.

Sista ansökningsdag är 28 april 2016.  

En infodag för projektledare skulle ägt rum den 7 april i Bryssel men ställdes in. Ett beslut om vilka projektförslag som beviljas finansiering förväntas meddelas i slutet av juli.  

Med denna ansökningsomgång vill vi investera EU-pengar där det behövs som mest och där det kommer att ge de största resultaten. Med de nödvändiga investeringarna kommer EU:s konsumenter att kunna utnyttja fördelarna med ett modernt, pålitligt och hållbart energisystem. En fullt fungerande energimarknad med integrerade transeuropeiska energinät är en viktig byggsten för EU:s energiunion, sa Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för energi- och klimatfrågor.

För att ansöka om projektbidrag ska projektet finnas på EU-kommissionens förteckning över projekt av gemensamt intresse. En uppdaterad förteckning presenterades i november 2015. Den består av 195 infrastrukturprojekt av gemensamt intresse på energiområdet som anses nödvändiga för att fullborda EU:s inre energimarknad, öka konkurrensen och bidra till att nå EU:s energi- och klimatmål. Varje projekt bör medföra betydande fördelar för åtminstone två medlemsstater.

EU-finansiering för infrastrukturprojekt inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) motsvarar 5,35 miljarder euro under 2014-2020. Denna finansiering kommer att bidra till att genomföra båda studier och byggnadsarbeten. Förslag till byggarbeten kan dock bara få bidrag om projektet kan medföra betydande fördelar på makroregional nivå, såsom försörjningstrygghet, solidaritet mellan medlemsstaterna eller innovation, utan att vara kommersiellt lönsamt.

EU-stödet får inte överstiga 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. Om stödet ges till byggarbeten, och bara i undantagsfall när projektet väsentligt bidrar till försörjningstrygghet, främjar energisolidaritet mellan medlemsstaterna eller leder till högeffektiva och innovativa lösningar, kan EU-stödet höjas till högst 75 procent av kostnaderna.

Den första ansökningsomgången inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) anordnades 2014. Under det året beviljades 647 miljoner till 34 projekt om studier eller byggarbeten. Under 2015 istället anslogs närmare 366 miljoner till 35 projekt.

Läs mer om den första ansökningsomgången

Läs mer om Fonden för ett sammanlänkat Europa på vår hemsida

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS