Ansök till SUMP Award inom hållbar rörlighet och tillgänglighet

2014-10-03

SUMP (European Commission’s Sustainability Urban Mobility Plan) Award är ett initiativ från EU-kommissionen att förbättra tillgänglighet och rörlighet inom städer och omkringliggande områden för att tillfredsställa behovet från människor och företag och skapa förutsättningar för bättre livskvalitet. Under 2012 fokuserades utmärkelsen på intressenter och deltagande och under 2013 års utmärkelse bedömdes territoriell- och policyintegration.

Syftet med årets utmärkelsen är att uppmuntra antagandet av lokala planer för hållbar rörlighet och tillgänglighet i städerna och att belöna framstående prestationer i det årliga tematiska området. SUMP-initiativet bygger på befintliga planeringsmetoder och syftar till att beakta integrations-, deltagande- och utvärderingsprinciper. Städer som kan delta är städer eller stadsregioner som har initierat eller fullfört utvecklandet av en SUMP-plan. Sista ansökningsdag är 3 november 2014 och vinnande bidrag ges ett stöd på 10 000 euro för att vidareutveckla förslaget. Tidigare vinnare av SUMP-award är Rivas Vaciamadrid, Spanien 2013 och Aberdeen, Skottland år 2012.

Läs mer om SUMP-award

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS