Ansökningsomgång CEF2019

2018-12-06

EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR. En virtuell informationsdag anordnas den 17 januari 2019 för att presentera politiska prioriteringar och innehållet i utlysningen, praktisk information om hur man förbereder en framgångsrik ansökan, och annan information som är relevant för ansöknings- och utvärderingsprocessen. Prioriteringarna inom 2019 års ansökningsomgång är: 

1) Projekt på det övergripande nätet: Syftar till att avlägsna flaskhalsar och överbrygga felande länkar, förbättra interoperabiliteten mellan järnvägar och i synnerhet förbättra gränsöverskridande sektioner (65 miljoner EUR).

2) Bullerbekämpning på järnvägen: För att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem på lång sikt med sikte på att förbereda på förväntade framtida transportflöden samt möjliggöra minskningar av utsläpp av växthusgaser inom alla transportslag genom övergång till innovativa och energieffektiva tekniker med låga koldioxidutsläpp samt optimera säkerheten (35 miljoner EUR).

Utlysningsdokument

Anmälan till infodagen öppnar under december 2018. Håll utkik här.

Trafikverket inkommer inom kort med en tidplan för regeringens godkännande av ansökningar.

/Mona Mansour

 

 

Nyheter på området

 • Delta i samråd: utvärdera programmet för det transeuropeiska transportnätet TEN-T

  2019-01-16

  Just nu pågår ett samråd om utvärdering av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för programperioden 2007–2013. Syftet är att utvärdera programmets resurseffektivitet och uppfyllda mål, samt att formulera slutsatser och eventuella rekommendationer vad gäller genomförandet av TEN-T-programmet. För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland.

 • Utlysning inom Connecting Europe Facility: 100 miljoner euro till transportprojekt

  2019-01-15

  Inom ramen för TEN- T och Connecting Europe lanserade EU-kommissionen i december 2018 en utlysning med en budget på 100 miljoner euro i syfte att accelerera EU:s krafttag för att åstadkomma en mer säker, miljövänlig och sammankopplad rörlighet.

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS