Bothnian Arc trafikseminarium

2014-02-26

Den 19 februari hölls Bothnian Arc Trafikseminarium i Kemi, Finland. Temat för dagen var trender och utmaningar för utveckling av internationell gods- och passagerartrafik i Bottenviksbågen. Målet är att Bothnian Arc på sikt utvecklas till Norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion.

I sitt öppningsanförande betonade stadsdirektör Tero Nissinen, Kemi stad, vikten av att utveckla Bottenviksbågens internationella trafik i syfte att höja regionens trafikmässiga betydelse. Huvudtalarna, ett brett spektra av företrädare för industrin i Barentsregionen, tågoperatörer, akademi och trafikverk, sammanstrålade i diskussioner om betydelsen av fungerande logistik för industrin samt järnvägens roll för tillväxt i Barentsregionen, med fokus på gränsöverskridande transportsystem.

Pic Bothnian Arc

Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg, lade fram framtidsvisioner för passagerartrafik på Haparandabanan som sträcker sig från Luleå och vidare via Boden och Haparanda över gränsen till Uleåborg, en delsträcka av den Botniska korridoren - en för Norra Sverige strategisk viktig länk i Europas transportsystem och binder samman de EU prioriterade stråken Northern Axis och Nordiska triangeln. 

North Sweden lyfte i sin intervention fram EU:s nya infrastrukturpolitik, där Övre Norrland finns med, samt möjligheten att utveckla transportinfrastrukturen i Barentsregionen, inklusive identifierade objekt i den Botniska korridoren som utgör del i stomnätet för TEN-T,  via delfinansiering från CEF. 

Karl Petersen, vice ordförande i styrelsen för Bothnian Arc erinrade vid sitt slutanförande att målet för samarbetet är att regionen Bottenviksbågen ska utvecklas till norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion. Seminariet samlade över hundra deltagare från politiken och offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå från Finland och Sverige.

Bothnian Arc

Bothnian Arc eller Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön och omfattar sju svenska kommuner i Övre Norrland (Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda) och fem finska regionkommuner och ett landskapsförbund (Kemi-Torneå, Uleåborgbåge, Uleåborg, Brahestad, Ylivieska, samt Mellersta Österbottens förbund) och totalt ca 700 000 invånare.

Bothnian Arc

Källa: http://www.bothnianarc.net/se

Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen och fungerar som en länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

Läs mer om Bothnian Arc här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS