Bothnian Arc trafikseminarium

2014-02-26

Den 19 februari hölls Bothnian Arc Trafikseminarium i Kemi, Finland. Temat för dagen var trender och utmaningar för utveckling av internationell gods- och passagerartrafik i Bottenviksbågen. Målet är att Bothnian Arc på sikt utvecklas till Norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion.

I sitt öppningsanförande betonade stadsdirektör Tero Nissinen, Kemi stad, vikten av att utveckla Bottenviksbågens internationella trafik i syfte att höja regionens trafikmässiga betydelse. Huvudtalarna, ett brett spektra av företrädare för industrin i Barentsregionen, tågoperatörer, akademi och trafikverk, sammanstrålade i diskussioner om betydelsen av fungerande logistik för industrin samt järnvägens roll för tillväxt i Barentsregionen, med fokus på gränsöverskridande transportsystem.

Pic Bothnian Arc

Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg, lade fram framtidsvisioner för passagerartrafik på Haparandabanan som sträcker sig från Luleå och vidare via Boden och Haparanda över gränsen till Uleåborg, en delsträcka av den Botniska korridoren - en för Norra Sverige strategisk viktig länk i Europas transportsystem och binder samman de EU prioriterade stråken Northern Axis och Nordiska triangeln. 

North Sweden lyfte i sin intervention fram EU:s nya infrastrukturpolitik, där Övre Norrland finns med, samt möjligheten att utveckla transportinfrastrukturen i Barentsregionen, inklusive identifierade objekt i den Botniska korridoren som utgör del i stomnätet för TEN-T,  via delfinansiering från CEF. 

Karl Petersen, vice ordförande i styrelsen för Bothnian Arc erinrade vid sitt slutanförande att målet för samarbetet är att regionen Bottenviksbågen ska utvecklas till norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion. Seminariet samlade över hundra deltagare från politiken och offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå från Finland och Sverige.

Bothnian Arc

Bothnian Arc eller Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön och omfattar sju svenska kommuner i Övre Norrland (Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda) och fem finska regionkommuner och ett landskapsförbund (Kemi-Torneå, Uleåborgbåge, Uleåborg, Brahestad, Ylivieska, samt Mellersta Österbottens förbund) och totalt ca 700 000 invånare.

Bothnian Arc

Källa: http://www.bothnianarc.net/se

Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen och fungerar som en länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

Läs mer om Bothnian Arc här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS