Bothnian Arc trafikseminarium

2014-02-26

Den 19 februari hölls Bothnian Arc Trafikseminarium i Kemi, Finland. Temat för dagen var trender och utmaningar för utveckling av internationell gods- och passagerartrafik i Bottenviksbågen. Målet är att Bothnian Arc på sikt utvecklas till Norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion.

I sitt öppningsanförande betonade stadsdirektör Tero Nissinen, Kemi stad, vikten av att utveckla Bottenviksbågens internationella trafik i syfte att höja regionens trafikmässiga betydelse. Huvudtalarna, ett brett spektra av företrädare för industrin i Barentsregionen, tågoperatörer, akademi och trafikverk, sammanstrålade i diskussioner om betydelsen av fungerande logistik för industrin samt järnvägens roll för tillväxt i Barentsregionen, med fokus på gränsöverskridande transportsystem.

Pic Bothnian Arc

Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg, lade fram framtidsvisioner för passagerartrafik på Haparandabanan som sträcker sig från Luleå och vidare via Boden och Haparanda över gränsen till Uleåborg, en delsträcka av den Botniska korridoren - en för Norra Sverige strategisk viktig länk i Europas transportsystem och binder samman de EU prioriterade stråken Northern Axis och Nordiska triangeln. 

North Sweden lyfte i sin intervention fram EU:s nya infrastrukturpolitik, där Övre Norrland finns med, samt möjligheten att utveckla transportinfrastrukturen i Barentsregionen, inklusive identifierade objekt i den Botniska korridoren som utgör del i stomnätet för TEN-T,  via delfinansiering från CEF. 

Karl Petersen, vice ordförande i styrelsen för Bothnian Arc erinrade vid sitt slutanförande att målet för samarbetet är att regionen Bottenviksbågen ska utvecklas till norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion. Seminariet samlade över hundra deltagare från politiken och offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå från Finland och Sverige.

Bothnian Arc

Bothnian Arc eller Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön och omfattar sju svenska kommuner i Övre Norrland (Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda) och fem finska regionkommuner och ett landskapsförbund (Kemi-Torneå, Uleåborgbåge, Uleåborg, Brahestad, Ylivieska, samt Mellersta Österbottens förbund) och totalt ca 700 000 invånare.

Bothnian Arc

Källa: http://www.bothnianarc.net/se

Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen och fungerar som en länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

Läs mer om Bothnian Arc här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS