Bothnian Arc trafikseminarium

2014-02-26

Den 19 februari hölls Bothnian Arc Trafikseminarium i Kemi, Finland. Temat för dagen var trender och utmaningar för utveckling av internationell gods- och passagerartrafik i Bottenviksbågen. Målet är att Bothnian Arc på sikt utvecklas till Norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion.

I sitt öppningsanförande betonade stadsdirektör Tero Nissinen, Kemi stad, vikten av att utveckla Bottenviksbågens internationella trafik i syfte att höja regionens trafikmässiga betydelse. Huvudtalarna, ett brett spektra av företrädare för industrin i Barentsregionen, tågoperatörer, akademi och trafikverk, sammanstrålade i diskussioner om betydelsen av fungerande logistik för industrin samt järnvägens roll för tillväxt i Barentsregionen, med fokus på gränsöverskridande transportsystem.

Pic Bothnian Arc

Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg, lade fram framtidsvisioner för passagerartrafik på Haparandabanan som sträcker sig från Luleå och vidare via Boden och Haparanda över gränsen till Uleåborg, en delsträcka av den Botniska korridoren - en för Norra Sverige strategisk viktig länk i Europas transportsystem och binder samman de EU prioriterade stråken Northern Axis och Nordiska triangeln. 

North Sweden lyfte i sin intervention fram EU:s nya infrastrukturpolitik, där Övre Norrland finns med, samt möjligheten att utveckla transportinfrastrukturen i Barentsregionen, inklusive identifierade objekt i den Botniska korridoren som utgör del i stomnätet för TEN-T,  via delfinansiering från CEF. 

Karl Petersen, vice ordförande i styrelsen för Bothnian Arc erinrade vid sitt slutanförande att målet för samarbetet är att regionen Bottenviksbågen ska utvecklas till norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion. Seminariet samlade över hundra deltagare från politiken och offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå från Finland och Sverige.

Bothnian Arc

Bothnian Arc eller Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön och omfattar sju svenska kommuner i Övre Norrland (Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda) och fem finska regionkommuner och ett landskapsförbund (Kemi-Torneå, Uleåborgbåge, Uleåborg, Brahestad, Ylivieska, samt Mellersta Österbottens förbund) och totalt ca 700 000 invånare.

Bothnian Arc

Källa: http://www.bothnianarc.net/se

Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen och fungerar som en länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

Läs mer om Bothnian Arc här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS