Förbättringar på korridoren Silvervägen stärker regional samverkan

2014-11-10

Den 4 november hölls en samverkanskonferens i Arjeplogs kommun i Norrbotten för att diskutera utökat samarbete mellan kommuner och näringslivsorganisationer i norra Sverige och norra Norge med anledning av det planerade bygget av vägtunneln genom Tjernfjellet, del av korridoren "Silvevägen": Skellefteå-Bodö.

Samverkan ska främja regionens utveckling och tillväxt
Konferensen den 4 november samlade ett 60-tal deltagare från de norska kommunerna Bodö, Saltdal och Fauske och de svenska kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden och Luleå, representanter för Luleå Tekniska Universitet och Universitetet i Nordland samt Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg.

Syftet var att diskutera samverkansmöjligheterna samt det planerade vägtunnelbygget genom Tjernfjellet i Norge. En byggd vägtunnel bidrar till att skapa förutsättningar för ett förankrat samarbetsprojekt vars mål är att starta 2015. Samverkan mellan norra Sverige och norra Norge ska främja regionernas utveckling och tillväxt genom effektivare transporter som i sin tur ger ett ökat handelsutbyte och stärkt näringslivsutveckling samt miljövinster. De utvecklingsområden som projektdeltagarna ska bearbeta i första skede är bland annat näringsliv, turism, transport och logistik, mineraler, utbildning, kommunal verksamhet och kommunalpolitik.

Konferensen var den första i sitt slag och riggades på initiativ av Britta Flinkfeldt Jansson, kommunalråd i Arjeplogs kommun. 

Tunnelbygget genom Tjernfjellet i Norge, nära gränsen till Arjeplog, är planerat att börja 2015 och vara klart hösten 2018. Den tre kilometer långa tunneln med en stigning på 3,5 procent beräknas kosta SEK 450 miljoner. 

"Silvervägen": Skellefteå-Bodö - en prioriterad korridor i Joint Barents Transport Plan 

Vägtunneln genom Tjernfjellet utgör del i transportkorridoren "Silvervägen": Skellefteå-Bodö och den pekas ut som en av 16 prioriterade korridorer i Joint Barents Transport Plan (September 2013). 

Silvervägen

Källa: The Barents Euro-Arctic Region (2013). Joint Barents Transport Plan - Proposals for development of transport corridors for further studies.

Korridoren består av både väg och järnväg. Den börjar i Bodö och slutar i Skellefteå och passerar på vägen Arjeplog och Arvidsjaur. Silvervägen utgör en viktig öst-väst koppling mellan Atlantkusten och Bottenviken, och har också en viktig roll för orterna längs vägen. Det finns en del gränsöverskridande trafik i dag, och en stor potential för ökat handelsutbyte vid utbyggd vägtunnel genom Tjernfjellet.

Den nuvarande standarden är ganska jämn med undantag för den 3 km långa sträckan som är i extremt dåligt skick. Denna flaskhals gör vissa transporter omöjliga och att tyngre transporter i allmänhet väljer andra och längre vägar. Att erhålla en tillfredsställande geometrisk standard på korridoren Silvervägen anges som en av huvudutmaningarna av Joint Barents Transport Plan. En fullt utbyggd vägtunnel kommer att avsevärt förbättra den geometriska standarden. Det i sin tur medför att transporterna blir kortare vilket reducerar transportkostnaderna. Det ger också miljövinster och stärker handelsutbytet. 

Vägtunneln skapar bättre och säkrare transporter
Mona Mansour, North Sweden frågar Bo-Erik Ekblom, transportansvarig på länsstyrelsen Norrbotten, vad en vägtunnel genom Tjernfjellet innebär för transporter i respektive Norrbottens och Bodös omnejd. ”Det skapar bättre och säkrare tillgänglighet för riksväg 95 mellan Skellefteå och Bodö. Det är ett lyft både för näringslivets och övriga transporter inom regionerna. På sikt kan det bli ett behov att se över vägstandarden på svensk sida. Bedömningen är att det kommer att leda till ökad trafik” sammanfattar Bo-Erik Ekblom.

Läs mer på Länsstyrelsen Norrbotten

Läs mer på Affärer i Norr

In English

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området Transportpolitik på North Sweden European Office. 

/Mona Mansour & Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS