Save the date - Informationsdag om CEF-Transporter

2014-08-27

SAVE THE DATE 

Den 9-10 oktober anordnas CEF infodag för 2014 års ansökningsomgång. EU-kommissionen och INEA ger under informationsdagen praktisk information för förberedelse av ansökningar samt presenterar prioriteringarna för den första ansökningsomgången av CEF Transport inom ramen för det nya programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa 2014-2020. CEF ger unionsfinansiering till projekt av gemensamt intresse inom infrastrukturområdena transport, energi och telekommunikationer för att påskynda investeringar i de transeuropeiska näten och för att utnyttja potentiella synergier.

Plats: Charlemagne, Rue de la Loi 170 i Bryssel. 

Anmälan till transportinformationsdagarna har nu stängt men för att ställa sig i kö till evenemanget kan man skicka mail till inea-communication@ec.europa.eu och skriv "waiting list" i ämnesraden. Evenemanget kommer även att sändas via webb-stream.

Läs mer under denna länk.

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS