Save the date - Informationsdag om CEF-Transporter

2014-08-27

SAVE THE DATE 

Den 9-10 oktober anordnas CEF infodag för 2014 års ansökningsomgång. EU-kommissionen och INEA ger under informationsdagen praktisk information för förberedelse av ansökningar samt presenterar prioriteringarna för den första ansökningsomgången av CEF Transport inom ramen för det nya programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa 2014-2020. CEF ger unionsfinansiering till projekt av gemensamt intresse inom infrastrukturområdena transport, energi och telekommunikationer för att påskynda investeringar i de transeuropeiska näten och för att utnyttja potentiella synergier.

Plats: Charlemagne, Rue de la Loi 170 i Bryssel. 

Anmälan till transportinformationsdagarna har nu stängt men för att ställa sig i kö till evenemanget kan man skicka mail till inea-communication@ec.europa.eu och skriv "waiting list" i ämnesraden. Evenemanget kommer även att sändas via webb-stream.

Läs mer under denna länk.

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS