Offentligt samråd av Connecting Europe Facility (CEF) öppen

2016-11-29

EU-kommissionen har via CEF öppnat för ett samråd som del av en halvtidsutvärdering. Du har nu chansen att tycka till om programmets relevans, effektivitet och arbete för att skapa europeiskt mervärde.

cef

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är finansieringsmekanismen för genomförande av det transeuropeiska nätverk TEN-T. Detta ska underlätta transport inom EU och arbetar för en ökad användning av förnyelsebara källor som främjar gränsöverskridande samarbeten inom offentliga och privata aktörer. CEF har en total budget på EUR 30.4 miljarder.

Projektfinansieringen som CEF erbjuder har till syfte att stimulera smart och hållbar tillväxt och bidra till att uppnå målen för EU:s Europa 2020-strategi som arbetar för en hållbar utveckling år 2020.

Samrådet har till syfte att få in synpunkter från en bredare publik och är därför öppet även för allmänheten. Den behandlar både CEF:s generella mål, samt de mål som är uppsatta för CEF:s tre enskilda sektorer; energi, telekommunikation och transport.

Synpunkter inlämnas till EU-kommissionen senast 27 februari 2017.

Läs mer om samrådet här

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

/Elin Engberg

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS