Offentligt samråd av Connecting Europe Facility (CEF) öppen

2016-11-29

EU-kommissionen har via CEF öppnat för ett samråd som del av en halvtidsutvärdering. Du har nu chansen att tycka till om programmets relevans, effektivitet och arbete för att skapa europeiskt mervärde.

cef

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är finansieringsmekanismen för genomförande av det transeuropeiska nätverk TEN-T. Detta ska underlätta transport inom EU och arbetar för en ökad användning av förnyelsebara källor som främjar gränsöverskridande samarbeten inom offentliga och privata aktörer. CEF har en total budget på EUR 30.4 miljarder.

Projektfinansieringen som CEF erbjuder har till syfte att stimulera smart och hållbar tillväxt och bidra till att uppnå målen för EU:s Europa 2020-strategi som arbetar för en hållbar utveckling år 2020.

Samrådet har till syfte att få in synpunkter från en bredare publik och är därför öppet även för allmänheten. Den behandlar både CEF:s generella mål, samt de mål som är uppsatta för CEF:s tre enskilda sektorer; energi, telekommunikation och transport.

Synpunkter inlämnas till EU-kommissionen senast 27 februari 2017.

Läs mer om samrådet här

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

/Elin Engberg

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS