Connecting Europe-konferens om TEN-T

2017-10-04

Connecting Europe-konferensen anordnades 21-22 september i Tallinn. Konferensen som anordnades av det estniska ordförandeskapet och EU-kommissionen samlade EU-kommissionärer och nyckelpersoner från offentlig förvaltning samt industrin i debatter om politiska åtgärder och finansieringslösningar för investeringar i transportsektorn med utgångspunkt i EU:s finansiella ram post2020.

Då Estland för tillfället är ordförande för Ministerrådet anordnade de tillsammans med EU-kommissionen en två dagar lång Connecting Europe-konferens med fokus på investeringar i EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T) i huvudstaden Tallinn. Med ungefär 1500 deltagare, allt från EU-ministrar, EU-kommissionärer och Europaparlamentets ledamöter från olika länder till TEN-T-samordnare, olika projektansvariga, investerare samt internationella transportorganisationer. Under konferensen diskuterade de tillsammans transportinvesteringar samt vilka framtida behov det finns i EU:s finansiella ram post2020. 

Under öppningsdagen på torsdag höll bland annat Maros Sefcovic, vice ordförande för EU-kommissionen och ansvarig för Energiunionen, samt Violeta Bulc, EU:s transportkommissionär, tal om finansiering av mål och vad som står i fokus vid framtida utvecklingen av transportsektorn.

Maros Sefcovic lyfte i sitt invigningstal vikten av synergier mellan energi- och transportprojekt samt blending finansiering dvs. mix av bidrag och finansiella instrument, för att påskynda genomförandet av uppsatta mål för att öka medverkan av privata investerare post2020.

171004 ConnectingEU 1

Violeta Bulc pekade, i paneldiskussionen om utveckling av Connecting Europe, på att gröna transportslag, trafiksäkerhet och digitalisering är i fokus vid utveckling av transportsektorn i EU post2020.

Andra delar av programmet var bland annat en workshop om samarbetsprojekt över gränser inom transportsektorn samt en debatt om framtida investerings policyn där publiken fick delta i åsiktsutbytet.

Transinfrastrukturen i Övre Norrland diskuterades

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden, var på plats på konferensen där det också fördes diskussioner om transinfrastrukturen i Övre Norrland. Norrbotniabanan blev ett samtalsämne bland nyckelpersoner från de olika EU-institutionerna. Norrbotniabanan utgör del i TEN-T:s stomnät i Sverige och är stödberättigad finansiering från Connecting Europe Facility.

– För oss var det oerhört angeläget att träffa nyckelpersoner på EU:s institutioner såsom EU:s transportkommissionär Violeta Bulc, samordnaren för korridoren Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, samt ordföranden för Transportutskottet i Europaparlamentet, Karima Delli, för att berätta om de framgångar våra regionala aktörer har nått i och med att svenska Trafikverket nu föreslår att Norrbotniabanan inkluderas i den nationella transportplanen, vilket även utgör ett betydelsefullt bidrag för fullbordade av EU:s TEN-T Core Network, samt givetvis att på plats ta del av och kunna påverka högnivådiskussionerna som förs om framtida finansieringslösningar för EU:s infrastruktur, där det för närvarande inte råder någon samstämmighet om formerna eller är solklart var det kommer att landa när långtidsbudgeten för nästa EU programperiod presenteras nästa år, sade Mona efter konferensen.

171004 ConnectingEU 2

Från vänster Gusten Granström, VD NBBAB, Pat Cox koordinator för ScanMed-korridoren, Mona Mansour Senior Adviser European Affairs på North Sweden office samt Martin Zeitler expert rådgivare på DG MOVE.

Pat Cox, koordinator för den största av de nio stomnätskorridorerna, ScanMed-korridoren mellan Valetta och Helsingfors via Stockholm, var väldigt intresserad att få höra hur det går för Norrbotniabanan och hur banan ligger till i Trafikverkets förslag till den nationella transportplanen. Norra Sverige genererar en hel del gods till ScanMed-korridoren och är därmed en viktig länk i kedjan. 

171004 ConnectingEU 3

Här samtalar Gusten Granström VD i Norrbotniabanan AB med Violeta Bulc, transportkommissionären och hon gläds med oss att NBB ser ut att komma in i den svenska nationella transportplanen.

Är du intresserad av att veta mer om Connecting Europe? Klicka här.

Vid frågor kontakta Mona Mansour (mona.mansour@northsweden.eu)

/Mona Mansour & Sofia Baumgartner 

Nyheter på området

 • Delta i samråd: utvärdera programmet för det transeuropeiska transportnätet TEN-T

  2019-01-16

  Just nu pågår ett samråd om utvärdering av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för programperioden 2007–2013. Syftet är att utvärdera programmets resurseffektivitet och uppfyllda mål, samt att formulera slutsatser och eventuella rekommendationer vad gäller genomförandet av TEN-T-programmet. För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland.

 • Utlysning inom Connecting Europe Facility: 100 miljoner euro till transportprojekt

  2019-01-15

  Inom ramen för TEN- T och Connecting Europe lanserade EU-kommissionen i december 2018 en utlysning med en budget på 100 miljoner euro i syfte att accelerera EU:s krafttag för att åstadkomma en mer säker, miljövänlig och sammankopplad rörlighet.

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS