Connecting Europe-konferens om TEN-T

2017-10-04

Connecting Europe-konferensen anordnades 21-22 september i Tallinn. Konferensen som anordnades av det estniska ordförandeskapet och EU-kommissionen samlade EU-kommissionärer och nyckelpersoner från offentlig förvaltning samt industrin i debatter om politiska åtgärder och finansieringslösningar för investeringar i transportsektorn med utgångspunkt i EU:s finansiella ram post2020.

Då Estland för tillfället är ordförande för Ministerrådet anordnade de tillsammans med EU-kommissionen en två dagar lång Connecting Europe-konferens med fokus på investeringar i EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T) i huvudstaden Tallinn. Med ungefär 1500 deltagare, allt från EU-ministrar, EU-kommissionärer och Europaparlamentets ledamöter från olika länder till TEN-T-samordnare, olika projektansvariga, investerare samt internationella transportorganisationer. Under konferensen diskuterade de tillsammans transportinvesteringar samt vilka framtida behov det finns i EU:s finansiella ram post2020. 

Under öppningsdagen på torsdag höll bland annat Maros Sefcovic, vice ordförande för EU-kommissionen och ansvarig för Energiunionen, samt Violeta Bulc, EU:s transportkommissionär, tal om finansiering av mål och vad som står i fokus vid framtida utvecklingen av transportsektorn.

Maros Sefcovic lyfte i sitt invigningstal vikten av synergier mellan energi- och transportprojekt samt blending finansiering dvs. mix av bidrag och finansiella instrument, för att påskynda genomförandet av uppsatta mål för att öka medverkan av privata investerare post2020.

171004 ConnectingEU 1

Violeta Bulc pekade, i paneldiskussionen om utveckling av Connecting Europe, på att gröna transportslag, trafiksäkerhet och digitalisering är i fokus vid utveckling av transportsektorn i EU post2020.

Andra delar av programmet var bland annat en workshop om samarbetsprojekt över gränser inom transportsektorn samt en debatt om framtida investerings policyn där publiken fick delta i åsiktsutbytet.

Transinfrastrukturen i Övre Norrland diskuterades

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden, var på plats på konferensen där det också fördes diskussioner om transinfrastrukturen i Övre Norrland. Norrbotniabanan blev ett samtalsämne bland nyckelpersoner från de olika EU-institutionerna. Norrbotniabanan utgör del i TEN-T:s stomnät i Sverige och är stödberättigad finansiering från Connecting Europe Facility.

– För oss var det oerhört angeläget att träffa nyckelpersoner på EU:s institutioner såsom EU:s transportkommissionär Violeta Bulc, samordnaren för korridoren Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, samt ordföranden för Transportutskottet i Europaparlamentet, Karima Delli, för att berätta om de framgångar våra regionala aktörer har nått i och med att svenska Trafikverket nu föreslår att Norrbotniabanan inkluderas i den nationella transportplanen, vilket även utgör ett betydelsefullt bidrag för fullbordade av EU:s TEN-T Core Network, samt givetvis att på plats ta del av och kunna påverka högnivådiskussionerna som förs om framtida finansieringslösningar för EU:s infrastruktur, där det för närvarande inte råder någon samstämmighet om formerna eller är solklart var det kommer att landa när långtidsbudgeten för nästa EU programperiod presenteras nästa år, sade Mona efter konferensen.

171004 ConnectingEU 2

Från vänster Gusten Granström, VD NBBAB, Pat Cox koordinator för ScanMed-korridoren, Mona Mansour Senior Adviser European Affairs på North Sweden office samt Martin Zeitler expert rådgivare på DG MOVE.

Pat Cox, koordinator för den största av de nio stomnätskorridorerna, ScanMed-korridoren mellan Valetta och Helsingfors via Stockholm, var väldigt intresserad att få höra hur det går för Norrbotniabanan och hur banan ligger till i Trafikverkets förslag till den nationella transportplanen. Norra Sverige genererar en hel del gods till ScanMed-korridoren och är därmed en viktig länk i kedjan. 

171004 ConnectingEU 3

Här samtalar Gusten Granström VD i Norrbotniabanan AB med Violeta Bulc, transportkommissionären och hon gläds med oss att NBB ser ut att komma in i den svenska nationella transportplanen.

Är du intresserad av att veta mer om Connecting Europe? Klicka här.

Vid frågor kontakta Mona Mansour (mona.mansour@northsweden.eu)

/Mona Mansour & Sofia Baumgartner 

Nyheter på området

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Samråd om finansiering av strategisk infrastruktur

  2018-01-16

  Nu utlyser EU-kommissionen ett samråd för att samla in åsikter kring de framtida EU-fonderna för strategisk infrastruktur. EU-kommissionen välkomnar åsikter från intresserade aktörer och andra regioner och är öppet till den 8 mars 2018.

 • State of Play - CEF2

  2017-12-11

  Inför förhandlingarna mellan Sverige och EU-kommissionen om CEF för kommande programperiod är det främst två frågor som behöver förtydligas om Sveriges ståndpunkt.

 • Revidering och förhandlingar om CEF-förordningen pågår

  2017-12-01

  För norra Sverige är det av vikt i förhandlingarna mellan den svenska nationella nivån och EU-kommissionen DG MOVE att det säkerställs att CORE-järnvägssektionerna Botniabanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan samt Malmbanan förblir delar i CORE Network i CEF2. De 5 nordliga länen och Örebro förespråkar unisont en förlängning av ScanMed i vilken den Botniska korridoren ingår i sin helhet.

 • North Sweden medverkade på FERRMEDs konferens om interkontinentala handelsrutter

  2017-11-15

  North Sweden European Office medverkade på FERRMEDs konferens "Key Corridors, main terminals and train features in the "Silk Road" railway network - Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bride", den 8 november i Europaparlamentet. North Sweden lyfte fram möjligheterna på transportsystemet i norra Sverige på Northern Axis kopplat till de transeuropeiska handelsrutter och transportkorridorer till Kina.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS