EU-kommissionen upprättar forum kring digitalisering av transport- och logistiksektorn

2015-04-20

Nu upprättar EU-kommissionen ”Digital Transport and Logistics Forum” (DTLF). Syftet med forumet är att verka för att påskynda digitaliseringen av transport- och logistiksektorn. Det kommer att identifiera utmaningar och områden där det finns behov av gemensamma åtgärder, ta fram handlingsrekommendationer samt arbeta för genomförande av dessa. Forumets medlemmar utgörs av intressenter från hela transport- och logistikkedjan och medlemsländerna. Följande frågor har hittills identifierats:

1.   Standardisation,
2.   Creating a climate of trust : data protection and cybersecurity,
3.   Recognition of e-transport documents by banks, authorities, insurances,
4.   Access to data,
5.   Infrastructure,
6.   New business opportunities.

Forumet kommer att bestå av plenum som möts två till tre gånger per år, och mellan plenumsessionerna kommer experter att sammanträda i icke-permanenta tekniska arbetsgrupper vars syfte är att identifiera specifika barriärer för genomförandet av digitaliseringen.

Ansökan om att ingå i forumet är nu öppen
Just nu är det möjligt för relevanta organisationer att lämna in förslag på representanter att ingå i forumet. Ansökningsomgången kommer att hållas öppen fram till den 17 maj 2015.

Mer information samt dokument relaterade till ansökningsomgången finns här. 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS