EU-kommissionen upprättar forum kring digitalisering av transport- och logistiksektorn

2015-04-20

Nu upprättar EU-kommissionen ”Digital Transport and Logistics Forum” (DTLF). Syftet med forumet är att verka för att påskynda digitaliseringen av transport- och logistiksektorn. Det kommer att identifiera utmaningar och områden där det finns behov av gemensamma åtgärder, ta fram handlingsrekommendationer samt arbeta för genomförande av dessa. Forumets medlemmar utgörs av intressenter från hela transport- och logistikkedjan och medlemsländerna. Följande frågor har hittills identifierats:

1.   Standardisation,
2.   Creating a climate of trust : data protection and cybersecurity,
3.   Recognition of e-transport documents by banks, authorities, insurances,
4.   Access to data,
5.   Infrastructure,
6.   New business opportunities.

Forumet kommer att bestå av plenum som möts två till tre gånger per år, och mellan plenumsessionerna kommer experter att sammanträda i icke-permanenta tekniska arbetsgrupper vars syfte är att identifiera specifika barriärer för genomförandet av digitaliseringen.

Ansökan om att ingå i forumet är nu öppen
Just nu är det möjligt för relevanta organisationer att lämna in förslag på representanter att ingå i forumet. Ansökningsomgången kommer att hållas öppen fram till den 17 maj 2015.

Mer information samt dokument relaterade till ansökningsomgången finns här. 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS