EU-kommissionen upprättar forum kring digitalisering av transport- och logistiksektorn

2015-04-20

Nu upprättar EU-kommissionen ”Digital Transport and Logistics Forum” (DTLF). Syftet med forumet är att verka för att påskynda digitaliseringen av transport- och logistiksektorn. Det kommer att identifiera utmaningar och områden där det finns behov av gemensamma åtgärder, ta fram handlingsrekommendationer samt arbeta för genomförande av dessa. Forumets medlemmar utgörs av intressenter från hela transport- och logistikkedjan och medlemsländerna. Följande frågor har hittills identifierats:

1.   Standardisation,
2.   Creating a climate of trust : data protection and cybersecurity,
3.   Recognition of e-transport documents by banks, authorities, insurances,
4.   Access to data,
5.   Infrastructure,
6.   New business opportunities.

Forumet kommer att bestå av plenum som möts två till tre gånger per år, och mellan plenumsessionerna kommer experter att sammanträda i icke-permanenta tekniska arbetsgrupper vars syfte är att identifiera specifika barriärer för genomförandet av digitaliseringen.

Ansökan om att ingå i forumet är nu öppen
Just nu är det möjligt för relevanta organisationer att lämna in förslag på representanter att ingå i forumet. Ansökningsomgången kommer att hållas öppen fram till den 17 maj 2015.

Mer information samt dokument relaterade till ansökningsomgången finns här. 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS