EU-stöd för transport i norr

2015-07-01

Norrbotniabanan och Malmbanan tilldelas EU-medel från CEF-transport, enligt EU-kommissionens finansieringsförslag som offentliggjordes 29 juni. Förslaget antas formellt av medlemsstaterna den 10 juli.

North Sweden på plats på Almedalen hela veckan, fick tidigt på morgonen den 29 juni besked från EU-kommissionen om dess förslag och rekommendationer, och var först med att släppa nyheten under det pågående järnvägsseminariet "På nya järnvägsspår mot framtiden"


150701 mona norrbotniabanan
Per Olof Lingwall (Trafikverket), Elisabeth Sinclair (Norrbotniabanan), Mona Mansour (North Swedens European Office) och Mårten Edberg (Region Västerbotten) 

EU-kommissionens förslag omfattar båda ansökningar vilka berör Norrbotten och Västerbotten:

 • Norrbotniabanans ansökan för projekteringar, studier och järnvägsplaner för fas 1: Umeå-Skellefteå tilldelas 10,5 miljoner EUR.
 • Malmbanans ansökan för studier för dubbelspår tilldelas 5,5 miljoner EUR. Ansökan omfattar utredningar och järnvägsplaner för sträckorna Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. 


Totalt föreslås 13,1 miljarder EUR att tilldelas 276 transportprojekt under CEF-transport. Investeringarna kommer att frigöra ytterligare annan offentlig och privat finansiering på 28,8 miljarder EUR. 
EU-kommissionens finansieringsförslag antas formellt av CEF-kommittéen som består av representanter från ansvariga departement och trafikverk i alla EU:s 28 medlemsstater samt EU-kommissionen den 10 juli 2015 i Bryssel. 

Läs mer:

European Commission Press release - Commission puts forward record €13.1 billion investment in transport infrastructure to boost jobs and growth

Övre Norrland en aktiv partner i TEN-T

På nya järnvägsspår mot framtiden

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS