EU-stöd för transport i norr

2015-07-01

Norrbotniabanan och Malmbanan tilldelas EU-medel från CEF-transport, enligt EU-kommissionens finansieringsförslag som offentliggjordes 29 juni. Förslaget antas formellt av medlemsstaterna den 10 juli.

North Sweden på plats på Almedalen hela veckan, fick tidigt på morgonen den 29 juni besked från EU-kommissionen om dess förslag och rekommendationer, och var först med att släppa nyheten under det pågående järnvägsseminariet "På nya järnvägsspår mot framtiden"


150701 mona norrbotniabanan
Per Olof Lingwall (Trafikverket), Elisabeth Sinclair (Norrbotniabanan), Mona Mansour (North Swedens European Office) och Mårten Edberg (Region Västerbotten) 

EU-kommissionens förslag omfattar båda ansökningar vilka berör Norrbotten och Västerbotten:

 • Norrbotniabanans ansökan för projekteringar, studier och järnvägsplaner för fas 1: Umeå-Skellefteå tilldelas 10,5 miljoner EUR.
 • Malmbanans ansökan för studier för dubbelspår tilldelas 5,5 miljoner EUR. Ansökan omfattar utredningar och järnvägsplaner för sträckorna Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. 


Totalt föreslås 13,1 miljarder EUR att tilldelas 276 transportprojekt under CEF-transport. Investeringarna kommer att frigöra ytterligare annan offentlig och privat finansiering på 28,8 miljarder EUR. 
EU-kommissionens finansieringsförslag antas formellt av CEF-kommittéen som består av representanter från ansvariga departement och trafikverk i alla EU:s 28 medlemsstater samt EU-kommissionen den 10 juli 2015 i Bryssel. 

Läs mer:

European Commission Press release - Commission puts forward record €13.1 billion investment in transport infrastructure to boost jobs and growth

Övre Norrland en aktiv partner i TEN-T

På nya järnvägsspår mot framtiden

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS