EU-stöd för transport i norr

2015-07-01

Norrbotniabanan och Malmbanan tilldelas EU-medel från CEF-transport, enligt EU-kommissionens finansieringsförslag som offentliggjordes 29 juni. Förslaget antas formellt av medlemsstaterna den 10 juli.

North Sweden på plats på Almedalen hela veckan, fick tidigt på morgonen den 29 juni besked från EU-kommissionen om dess förslag och rekommendationer, och var först med att släppa nyheten under det pågående järnvägsseminariet "På nya järnvägsspår mot framtiden"


150701 mona norrbotniabanan
Per Olof Lingwall (Trafikverket), Elisabeth Sinclair (Norrbotniabanan), Mona Mansour (North Swedens European Office) och Mårten Edberg (Region Västerbotten) 

EU-kommissionens förslag omfattar båda ansökningar vilka berör Norrbotten och Västerbotten:

 • Norrbotniabanans ansökan för projekteringar, studier och järnvägsplaner för fas 1: Umeå-Skellefteå tilldelas 10,5 miljoner EUR.
 • Malmbanans ansökan för studier för dubbelspår tilldelas 5,5 miljoner EUR. Ansökan omfattar utredningar och järnvägsplaner för sträckorna Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. 


Totalt föreslås 13,1 miljarder EUR att tilldelas 276 transportprojekt under CEF-transport. Investeringarna kommer att frigöra ytterligare annan offentlig och privat finansiering på 28,8 miljarder EUR. 
EU-kommissionens finansieringsförslag antas formellt av CEF-kommittéen som består av representanter från ansvariga departement och trafikverk i alla EU:s 28 medlemsstater samt EU-kommissionen den 10 juli 2015 i Bryssel. 

Läs mer:

European Commission Press release - Commission puts forward record €13.1 billion investment in transport infrastructure to boost jobs and growth

Övre Norrland en aktiv partner i TEN-T

På nya järnvägsspår mot framtiden

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS