EU-stöd för transport i norr

2015-07-01

Norrbotniabanan och Malmbanan tilldelas EU-medel från CEF-transport, enligt EU-kommissionens finansieringsförslag som offentliggjordes 29 juni. Förslaget antas formellt av medlemsstaterna den 10 juli.

North Sweden på plats på Almedalen hela veckan, fick tidigt på morgonen den 29 juni besked från EU-kommissionen om dess förslag och rekommendationer, och var först med att släppa nyheten under det pågående järnvägsseminariet "På nya järnvägsspår mot framtiden"


150701 mona norrbotniabanan
Per Olof Lingwall (Trafikverket), Elisabeth Sinclair (Norrbotniabanan), Mona Mansour (North Swedens European Office) och Mårten Edberg (Region Västerbotten) 

EU-kommissionens förslag omfattar båda ansökningar vilka berör Norrbotten och Västerbotten:

 • Norrbotniabanans ansökan för projekteringar, studier och järnvägsplaner för fas 1: Umeå-Skellefteå tilldelas 10,5 miljoner EUR.
 • Malmbanans ansökan för studier för dubbelspår tilldelas 5,5 miljoner EUR. Ansökan omfattar utredningar och järnvägsplaner för sträckorna Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. 


Totalt föreslås 13,1 miljarder EUR att tilldelas 276 transportprojekt under CEF-transport. Investeringarna kommer att frigöra ytterligare annan offentlig och privat finansiering på 28,8 miljarder EUR. 
EU-kommissionens finansieringsförslag antas formellt av CEF-kommittéen som består av representanter från ansvariga departement och trafikverk i alla EU:s 28 medlemsstater samt EU-kommissionen den 10 juli 2015 i Bryssel. 

Läs mer:

European Commission Press release - Commission puts forward record €13.1 billion investment in transport infrastructure to boost jobs and growth

Övre Norrland en aktiv partner i TEN-T

På nya järnvägsspår mot framtiden

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS