Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

2014-04-22

Den fem år långa mandatperioden för de sittande europaparlamentarikerna börjar gå mot sitt slut, och förra veckans schema för den sista plenarsessionen i Strasbourg innan valet i maj var fullspäckat. Den 15 april röstade och godkände parlamentet två förslag som vi följt förhandlingarna kring på transportområdet.

1.  Det gemensamma företaget Shift2Rail

Bakgrund
Ministerrådet tog den 14 mars sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail. Shift2Rail är ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa. Shift2Rail förväntas öka sektorns konkurrenskraft vis-a-vis andra transportslag och utländsk konkurrens, samt skapa arbetstillfällen och öka transporten.

Läs mer om vår tidigare rapportering om Shift2Rail

2. Infrastruktur för alternativa bränslen

Bakgrund
Europaparlamentet och Ministerrådet förhandlade fram en informell överenskommelse den 20 mars om ett direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, grundat i ett förslag om direktiv som lades fram av EU-kommissionen i januari 2013. Syftet med direktivet är att etablera ett gemensamt ramverk inom EU för att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn, genom att upprätta infrastruktur för förnybara bränslen för att försäkra tillhandahållandet av tanknings- och laddningsstationer för bilar, lastbilar och fartyg som använder sig av förnybara bränslen.

Parlamentet godkände samtliga delar av förslaget, ett beslut som transportkommissionär Siim Kallas beskrev som en milstolpe vad gäller utbyggnaden av infrastruktur för rena bränslen i Europa.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

Läs mer om vår tidigare rapportering om direktivet

Vad händer nu?
Båda lagförslagen kommer att röstas om i Ministerrådet senare i år.

För mer information, kontakta Mona Mansour, North Sweden. 

/Mona Mansour & Åsa Fors

Nyheter på området

 • Alla ombord mot Arktis!

  2018-03-23

  Tisdagen den 20 mars organiserade finländska Aalto University – School of Engineering – seminariet ”All aboard to the arctic” där aktuell politik och operativa frågor gällande utmaningar med arktisk fraktsäkerhet och miljöskydd var de huvudsakliga ämnena. Medverkade gjorde forskare, politiker och huvudansvariga för olika forskningsinstitut som arbetar med arktiska frågor.

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Minister of Infrastructure Tomas Eneroth announced March 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS