Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

2014-04-22

Den fem år långa mandatperioden för de sittande europaparlamentarikerna börjar gå mot sitt slut, och förra veckans schema för den sista plenarsessionen i Strasbourg innan valet i maj var fullspäckat. Den 15 april röstade och godkände parlamentet två förslag som vi följt förhandlingarna kring på transportområdet.

1.  Det gemensamma företaget Shift2Rail

Bakgrund
Ministerrådet tog den 14 mars sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail. Shift2Rail är ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa. Shift2Rail förväntas öka sektorns konkurrenskraft vis-a-vis andra transportslag och utländsk konkurrens, samt skapa arbetstillfällen och öka transporten.

Läs mer om vår tidigare rapportering om Shift2Rail

2. Infrastruktur för alternativa bränslen

Bakgrund
Europaparlamentet och Ministerrådet förhandlade fram en informell överenskommelse den 20 mars om ett direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, grundat i ett förslag om direktiv som lades fram av EU-kommissionen i januari 2013. Syftet med direktivet är att etablera ett gemensamt ramverk inom EU för att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn, genom att upprätta infrastruktur för förnybara bränslen för att försäkra tillhandahållandet av tanknings- och laddningsstationer för bilar, lastbilar och fartyg som använder sig av förnybara bränslen.

Parlamentet godkände samtliga delar av förslaget, ett beslut som transportkommissionär Siim Kallas beskrev som en milstolpe vad gäller utbyggnaden av infrastruktur för rena bränslen i Europa.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

Läs mer om vår tidigare rapportering om direktivet

Vad händer nu?
Båda lagförslagen kommer att röstas om i Ministerrådet senare i år.

För mer information, kontakta Mona Mansour, North Sweden. 

/Mona Mansour & Åsa Fors

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS