Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF

2014-03-07

Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF (Connecting Europe Facility) under plenarsessionen i Strasbourg den 26 februari 2014. CEF IKT syftar till att främja utveckling av digitala plattformar samt höghastighetsbredband. Det omfattar totalt EUR 1 miljard i investeringsstöd.

Investeringspaketet utgör en del av det finansiella stödet för projekt under programmet Connecting Europe Facility (CEF). Det övergripande målet med CEF, som initierades av Europeiska kommissionen 2011, är att förbättra Europas infrastruktur inom områdena transport, energi och telekommunikationer.

Det digitala stödet från CEF (CEF IKT) uppgick ursprungligen enligt kommissionens förslag till EUR 9,2 miljarder men reducerades till EUR 1 miljard vid Europeiska rådet i februari 2013.

Beslutet som Europaparlamentet enades om den 26 februari avser främst den digitala delen av programmet och skall användas till att finansiera digitala och gränsöverskridande tjänster såsom infrastrukturer och gemensamma europeiska plattformar för elektronisk upphandling, e-hälsa och Open Data. För nätverk för höghastighetsbredband öronmärks enbart 15% av CEF IKT budgeten och erbjuds i form av  såddfinansiering för ett begränsat antal bredbandsprojekt,  tillsammans med övrig unionsfinansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB) och strukturfonderna eller i kombination.

CEF IKT stöd ges för projekt som kan uppvisa state of the art tekniska lösningar samt antingen innovativa affärsmodeller eller validerade innovativa lösningar för vidare tillämpning. CEF IKT kommer föra pilotfasen av projektobligationer till en ny form av finansiella instrument där privata investerare (pensionsfonder, försäkringsbolag) involveras för finansiering av europeisk digitalinfrastruktur i telekomsektorn.

Trots att investeringspaketet i huvudsak berör den digitala delen av CEF, understryker Neelie Kroes, kommissionären ansvarig för den digitala agendan, att investeringar som görs inom programmet bidrar till en helhetlig utveckling.

- Digital infrastuktur påverkar hela samhällsekonomin. Dagens godkännande av Europaparlamentet handlar alltså inte bara om telekom och internet, det handlar om att ge sektorn vad den behöver för att färdigställa och leverera samhälleliga tjänster, sa Kroes.

För mer information om CEF IKT kontakta Mona Mansour, North Sweden.  

Läs North Swedens tidigare nyheter om CEF IKT:

Nytt förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät

Lägesrapport om CEF - framtida finansieringsinstrumentet för de transeuropeiska näten, TEN

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS