Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF

2014-03-07

Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF (Connecting Europe Facility) under plenarsessionen i Strasbourg den 26 februari 2014. CEF IKT syftar till att främja utveckling av digitala plattformar samt höghastighetsbredband. Det omfattar totalt EUR 1 miljard i investeringsstöd.

Investeringspaketet utgör en del av det finansiella stödet för projekt under programmet Connecting Europe Facility (CEF). Det övergripande målet med CEF, som initierades av Europeiska kommissionen 2011, är att förbättra Europas infrastruktur inom områdena transport, energi och telekommunikationer.

Det digitala stödet från CEF (CEF IKT) uppgick ursprungligen enligt kommissionens förslag till EUR 9,2 miljarder men reducerades till EUR 1 miljard vid Europeiska rådet i februari 2013.

Beslutet som Europaparlamentet enades om den 26 februari avser främst den digitala delen av programmet och skall användas till att finansiera digitala och gränsöverskridande tjänster såsom infrastrukturer och gemensamma europeiska plattformar för elektronisk upphandling, e-hälsa och Open Data. För nätverk för höghastighetsbredband öronmärks enbart 15% av CEF IKT budgeten och erbjuds i form av  såddfinansiering för ett begränsat antal bredbandsprojekt,  tillsammans med övrig unionsfinansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB) och strukturfonderna eller i kombination.

CEF IKT stöd ges för projekt som kan uppvisa state of the art tekniska lösningar samt antingen innovativa affärsmodeller eller validerade innovativa lösningar för vidare tillämpning. CEF IKT kommer föra pilotfasen av projektobligationer till en ny form av finansiella instrument där privata investerare (pensionsfonder, försäkringsbolag) involveras för finansiering av europeisk digitalinfrastruktur i telekomsektorn.

Trots att investeringspaketet i huvudsak berör den digitala delen av CEF, understryker Neelie Kroes, kommissionären ansvarig för den digitala agendan, att investeringar som görs inom programmet bidrar till en helhetlig utveckling.

- Digital infrastuktur påverkar hela samhällsekonomin. Dagens godkännande av Europaparlamentet handlar alltså inte bara om telekom och internet, det handlar om att ge sektorn vad den behöver för att färdigställa och leverera samhälleliga tjänster, sa Kroes.

För mer information om CEF IKT kontakta Mona Mansour, North Sweden.  

Läs North Swedens tidigare nyheter om CEF IKT:

Nytt förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät

Lägesrapport om CEF - framtida finansieringsinstrumentet för de transeuropeiska näten, TEN

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS