Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF

2014-03-07

Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF (Connecting Europe Facility) under plenarsessionen i Strasbourg den 26 februari 2014. CEF IKT syftar till att främja utveckling av digitala plattformar samt höghastighetsbredband. Det omfattar totalt EUR 1 miljard i investeringsstöd.

Investeringspaketet utgör en del av det finansiella stödet för projekt under programmet Connecting Europe Facility (CEF). Det övergripande målet med CEF, som initierades av Europeiska kommissionen 2011, är att förbättra Europas infrastruktur inom områdena transport, energi och telekommunikationer.

Det digitala stödet från CEF (CEF IKT) uppgick ursprungligen enligt kommissionens förslag till EUR 9,2 miljarder men reducerades till EUR 1 miljard vid Europeiska rådet i februari 2013.

Beslutet som Europaparlamentet enades om den 26 februari avser främst den digitala delen av programmet och skall användas till att finansiera digitala och gränsöverskridande tjänster såsom infrastrukturer och gemensamma europeiska plattformar för elektronisk upphandling, e-hälsa och Open Data. För nätverk för höghastighetsbredband öronmärks enbart 15% av CEF IKT budgeten och erbjuds i form av  såddfinansiering för ett begränsat antal bredbandsprojekt,  tillsammans med övrig unionsfinansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB) och strukturfonderna eller i kombination.

CEF IKT stöd ges för projekt som kan uppvisa state of the art tekniska lösningar samt antingen innovativa affärsmodeller eller validerade innovativa lösningar för vidare tillämpning. CEF IKT kommer föra pilotfasen av projektobligationer till en ny form av finansiella instrument där privata investerare (pensionsfonder, försäkringsbolag) involveras för finansiering av europeisk digitalinfrastruktur i telekomsektorn.

Trots att investeringspaketet i huvudsak berör den digitala delen av CEF, understryker Neelie Kroes, kommissionären ansvarig för den digitala agendan, att investeringar som görs inom programmet bidrar till en helhetlig utveckling.

- Digital infrastuktur påverkar hela samhällsekonomin. Dagens godkännande av Europaparlamentet handlar alltså inte bara om telekom och internet, det handlar om att ge sektorn vad den behöver för att färdigställa och leverera samhälleliga tjänster, sa Kroes.

För mer information om CEF IKT kontakta Mona Mansour, North Sweden.  

Läs North Swedens tidigare nyheter om CEF IKT:

Nytt förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät

Lägesrapport om CEF - framtida finansieringsinstrumentet för de transeuropeiska näten, TEN

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS