Europaparlamentet godkänner nytt direktiv rörande trafikbrott

2015-02-11

Onsdagen den 11 februari 2015 godkände Europaparlamentet EU-kommissionens uppdaterade regler rörande trafikbrott som begås i ett annat EU-land. Bestämmelsen förväntas träda i kraft i maj, men först måste ministerrådet godkänna förslaget.

De nya bestämmelserna innebär att medlemsländerna tillåts utbyta information för att identifiera förare som brutit mot trafikreglerna medan de färdats utomlands, oberoende av vilket medlemsland fordonet är registrerat i.

Inför omröstningen kommenterade Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, lagförslaget på följande sätt: ”Dagens omröstning utgör ett viktigt steg mot ett mer effektivt upprätthållande av trafikregler över hela EU, för att undvika att europeiska medborgare faller offer för hänsynslösa förare som inte respekterar trafikreglerna. Gränsöverskridande bekämpning av trafikbrott skulle kunna rädda 400 liv per år, och just därför är en harmoniserad bestämmelse inom EU av avgörande betydelse.”

Även Inés Ayala Sender, spansk europaparlamentariker och Europaparlamentets rapportör i den aktuella frågan, beskriver direktivet i positiva ordalag: "Medborgare är såklart aldrig lyriska över att få ett brev där det står att de begått ett trafikbrott, men även de välkomnar faktumet att alla inom EU kommer att behandlas likvärdigt, oavsett var deras fordon är registrerat.” 

Följande trafikbrott kommer att omfattas av de nya harmoniserade reglerna om informationsutbyte:

-      fortkörning

-      brott mot bälteskrav

-      att köra mot rött ljus

-      rattfylla

-      drograttfylla

-      motorcyklister som ej använder skyddshjälm

-      användande av förbjuden fil

-      otillåten användning av mobiltelefon under körning

Det tidigare EU-direktivet inom detta område gällde inte i Irland, Storbritannien eller Danmark. EU-domstolen har nu slagit fast att det nya förslaget utgör en ny rättslig grund och därför måste även dessa tre medlemsstater implementera direktivet senast 2 år efter att det trätt i kraft, vilket förväntas ske i maj detta år. Innan så kan ske krävs ett formellt godkännande av ministerrådet.

Läs Europaparlamentets sammanfattning av lagstiftningsförfarandet i den aktuella frågan.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS