Europaparlamentet godkänner nytt direktiv rörande trafikbrott

2015-02-11

Onsdagen den 11 februari 2015 godkände Europaparlamentet EU-kommissionens uppdaterade regler rörande trafikbrott som begås i ett annat EU-land. Bestämmelsen förväntas träda i kraft i maj, men först måste ministerrådet godkänna förslaget.

De nya bestämmelserna innebär att medlemsländerna tillåts utbyta information för att identifiera förare som brutit mot trafikreglerna medan de färdats utomlands, oberoende av vilket medlemsland fordonet är registrerat i.

Inför omröstningen kommenterade Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, lagförslaget på följande sätt: ”Dagens omröstning utgör ett viktigt steg mot ett mer effektivt upprätthållande av trafikregler över hela EU, för att undvika att europeiska medborgare faller offer för hänsynslösa förare som inte respekterar trafikreglerna. Gränsöverskridande bekämpning av trafikbrott skulle kunna rädda 400 liv per år, och just därför är en harmoniserad bestämmelse inom EU av avgörande betydelse.”

Även Inés Ayala Sender, spansk europaparlamentariker och Europaparlamentets rapportör i den aktuella frågan, beskriver direktivet i positiva ordalag: "Medborgare är såklart aldrig lyriska över att få ett brev där det står att de begått ett trafikbrott, men även de välkomnar faktumet att alla inom EU kommer att behandlas likvärdigt, oavsett var deras fordon är registrerat.” 

Följande trafikbrott kommer att omfattas av de nya harmoniserade reglerna om informationsutbyte:

-      fortkörning

-      brott mot bälteskrav

-      att köra mot rött ljus

-      rattfylla

-      drograttfylla

-      motorcyklister som ej använder skyddshjälm

-      användande av förbjuden fil

-      otillåten användning av mobiltelefon under körning

Det tidigare EU-direktivet inom detta område gällde inte i Irland, Storbritannien eller Danmark. EU-domstolen har nu slagit fast att det nya förslaget utgör en ny rättslig grund och därför måste även dessa tre medlemsstater implementera direktivet senast 2 år efter att det trätt i kraft, vilket förväntas ske i maj detta år. Innan så kan ske krävs ett formellt godkännande av ministerrådet.

Läs Europaparlamentets sammanfattning av lagstiftningsförfarandet i den aktuella frågan.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS