Europaparlamentet godkänner nytt direktiv rörande trafikbrott

2015-02-11

Onsdagen den 11 februari 2015 godkände Europaparlamentet EU-kommissionens uppdaterade regler rörande trafikbrott som begås i ett annat EU-land. Bestämmelsen förväntas träda i kraft i maj, men först måste ministerrådet godkänna förslaget.

De nya bestämmelserna innebär att medlemsländerna tillåts utbyta information för att identifiera förare som brutit mot trafikreglerna medan de färdats utomlands, oberoende av vilket medlemsland fordonet är registrerat i.

Inför omröstningen kommenterade Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, lagförslaget på följande sätt: ”Dagens omröstning utgör ett viktigt steg mot ett mer effektivt upprätthållande av trafikregler över hela EU, för att undvika att europeiska medborgare faller offer för hänsynslösa förare som inte respekterar trafikreglerna. Gränsöverskridande bekämpning av trafikbrott skulle kunna rädda 400 liv per år, och just därför är en harmoniserad bestämmelse inom EU av avgörande betydelse.”

Även Inés Ayala Sender, spansk europaparlamentariker och Europaparlamentets rapportör i den aktuella frågan, beskriver direktivet i positiva ordalag: "Medborgare är såklart aldrig lyriska över att få ett brev där det står att de begått ett trafikbrott, men även de välkomnar faktumet att alla inom EU kommer att behandlas likvärdigt, oavsett var deras fordon är registrerat.” 

Följande trafikbrott kommer att omfattas av de nya harmoniserade reglerna om informationsutbyte:

-      fortkörning

-      brott mot bälteskrav

-      att köra mot rött ljus

-      rattfylla

-      drograttfylla

-      motorcyklister som ej använder skyddshjälm

-      användande av förbjuden fil

-      otillåten användning av mobiltelefon under körning

Det tidigare EU-direktivet inom detta område gällde inte i Irland, Storbritannien eller Danmark. EU-domstolen har nu slagit fast att det nya förslaget utgör en ny rättslig grund och därför måste även dessa tre medlemsstater implementera direktivet senast 2 år efter att det trätt i kraft, vilket förväntas ske i maj detta år. Innan så kan ske krävs ett formellt godkännande av ministerrådet.

Läs Europaparlamentets sammanfattning av lagstiftningsförfarandet i den aktuella frågan.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS