Europaparlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet

2014-03-11

Den 26:e februari gjorde Europaparlamentet sin första läsning av en del av fjärde järnvägspaketet. Parlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet samt skapa påtagliga förbättringar för passagerare. Förslaget kommer diskuteras i Ministerrådet under mars.

Europaparlamentet har gjort sin första läsning av en del av fjärde järnvägspaketet. Syftet med järnvägspaketet är att förbättra kvalitén för tågresenärer och minska fragmenteringen av den inre marknaden när det kommer till tjänster för tågpassagerare. Parlamentet vill se att konkurrensen om att erbjuda bättre tjänster för tågpassagerare bör bli större, att nationella myndigheter som ger kontrakt för tågtjänster till en ensam operatör måste motivera detta eller upphandla kontraketet.

Offentliga tjänstekontrakt inom sektorn bör vara tidsbegränsade och myndigheter som tilldelar kontrakt till önskad tågoperatör ska motivera detta utifrån olika effektivitetskriterier, bland annat punktlighet, kostnadseffektivitet, kundnöjdhet anser ledamöterna. Operatörerna bör även uppfylla nationella, regionala och lokala sociala standarder för arbetsvillkor som ska överföras vid byte av operatör. De ska därtill uppfylla relevanta kollektivavtal och garantera rimliga anställnings- och arbetsvillkor.

Syftet med de nya reglerna är att skapa likvärdiga möjligheter för nya operatörer att ta sig in på marknaden samt att ge dem likvärdig tillgång till järnvägsinfrastrukturen. För att mindre operatörer ska få bättre förutsättningar att konkurrera om offentliga kontrakt ska storleken på dessa begränsas. Storleken begränsas genom att fastställa ett minsta antal kontrakt som måste tilldelas i varje medlemsland baserat på trafikvolym.

Omröstningen var den första läsningen av förslaget. Förhandlingar med ministerrådet kommer att fortsätta.

Läs mer om beslutet

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, ansvarig för transportpolitik, North Sweden European Office.

/Jessica Wikström

 

 

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS