Europaparlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet

2014-03-11

Den 26:e februari gjorde Europaparlamentet sin första läsning av en del av fjärde järnvägspaketet. Parlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet samt skapa påtagliga förbättringar för passagerare. Förslaget kommer diskuteras i Ministerrådet under mars.

Europaparlamentet har gjort sin första läsning av en del av fjärde järnvägspaketet. Syftet med järnvägspaketet är att förbättra kvalitén för tågresenärer och minska fragmenteringen av den inre marknaden när det kommer till tjänster för tågpassagerare. Parlamentet vill se att konkurrensen om att erbjuda bättre tjänster för tågpassagerare bör bli större, att nationella myndigheter som ger kontrakt för tågtjänster till en ensam operatör måste motivera detta eller upphandla kontraketet.

Offentliga tjänstekontrakt inom sektorn bör vara tidsbegränsade och myndigheter som tilldelar kontrakt till önskad tågoperatör ska motivera detta utifrån olika effektivitetskriterier, bland annat punktlighet, kostnadseffektivitet, kundnöjdhet anser ledamöterna. Operatörerna bör även uppfylla nationella, regionala och lokala sociala standarder för arbetsvillkor som ska överföras vid byte av operatör. De ska därtill uppfylla relevanta kollektivavtal och garantera rimliga anställnings- och arbetsvillkor.

Syftet med de nya reglerna är att skapa likvärdiga möjligheter för nya operatörer att ta sig in på marknaden samt att ge dem likvärdig tillgång till järnvägsinfrastrukturen. För att mindre operatörer ska få bättre förutsättningar att konkurrera om offentliga kontrakt ska storleken på dessa begränsas. Storleken begränsas genom att fastställa ett minsta antal kontrakt som måste tilldelas i varje medlemsland baserat på trafikvolym.

Omröstningen var den första läsningen av förslaget. Förhandlingar med ministerrådet kommer att fortsätta.

Läs mer om beslutet

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, ansvarig för transportpolitik, North Sweden European Office.

/Jessica Wikström

 

 

Nyheter på området

 • ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen föreslår ny CEF-förordning som sammanlänkar Europa. ScanMed förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik & Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

 • Återblick på TEN-T Days 2018

  2018-05-08

  North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days 2018 i Ljubljana, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS