Europaparlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet

2014-03-11

Den 26:e februari gjorde Europaparlamentet sin första läsning av en del av fjärde järnvägspaketet. Parlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet samt skapa påtagliga förbättringar för passagerare. Förslaget kommer diskuteras i Ministerrådet under mars.

Europaparlamentet har gjort sin första läsning av en del av fjärde järnvägspaketet. Syftet med järnvägspaketet är att förbättra kvalitén för tågresenärer och minska fragmenteringen av den inre marknaden när det kommer till tjänster för tågpassagerare. Parlamentet vill se att konkurrensen om att erbjuda bättre tjänster för tågpassagerare bör bli större, att nationella myndigheter som ger kontrakt för tågtjänster till en ensam operatör måste motivera detta eller upphandla kontraketet.

Offentliga tjänstekontrakt inom sektorn bör vara tidsbegränsade och myndigheter som tilldelar kontrakt till önskad tågoperatör ska motivera detta utifrån olika effektivitetskriterier, bland annat punktlighet, kostnadseffektivitet, kundnöjdhet anser ledamöterna. Operatörerna bör även uppfylla nationella, regionala och lokala sociala standarder för arbetsvillkor som ska överföras vid byte av operatör. De ska därtill uppfylla relevanta kollektivavtal och garantera rimliga anställnings- och arbetsvillkor.

Syftet med de nya reglerna är att skapa likvärdiga möjligheter för nya operatörer att ta sig in på marknaden samt att ge dem likvärdig tillgång till järnvägsinfrastrukturen. För att mindre operatörer ska få bättre förutsättningar att konkurrera om offentliga kontrakt ska storleken på dessa begränsas. Storleken begränsas genom att fastställa ett minsta antal kontrakt som måste tilldelas i varje medlemsland baserat på trafikvolym.

Omröstningen var den första läsningen av förslaget. Förhandlingar med ministerrådet kommer att fortsätta.

Läs mer om beslutet

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, ansvarig för transportpolitik, North Sweden European Office.

/Jessica Wikström

 

 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS