Första utlysningen till CEF inom transportinfrastruktur

2014-09-16

EU-kommissionen utlyste den 11 september 11,9 miljarder euro till projekt med avsikt att främja och utveckla europeiska transportförbindelser genom fonden Connecting Europe Facility, CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa). Detta är det hittills största belopp av EU-medel någonsin som öronmärkts för transportinfrastruktur. Förslag kan lämnas in fram till den 26 februari 2015.

De tilldelade medlen koncentreras främst på de nio transportkorridorerna och prioriterade sträckor i stomnätet, där Botniska korridoren ingår, som tillsammans utgör det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Förhoppningarna inom EU är att till år 2050 skall majoriteten av EU:s befolkning bo inom 30 minuters restidsavstånd från stomnätet. Under perioden 2014-2020 planeras CEF att tilldelas 26 miljarder euro för investeringar samt forskning och innovation inom transportsektorn.

Botniska korridoren en del av TEN-T
Sedan 2013 finns den Botniska korridoren med som prioriterad transportlänk inom TEN-T-nätet. Som del av TEN-T:s stomnät finns EU-medel avsatta för projektet att sammanlänka Sverige och Finland med transportfinansieringar (Norrbotniabanan, Malmbanan och Haparandabanan där inkluderade). Motprestationen för att få exempelvis Norrbotniabanan delfinansierad med hjälp av EU-medel är att den skall ingå i den nationella transportplanen för infrastruktur inom tidsperioden där de allokerade medlen finns tillgängliga.

CEF Transportinformationsdagar i Bryssel
I samband med första ansökningsomgångarna för de avsatta EU-medlen anordnar även INEA (Innovation and Networks Executive Agency) informationsdagar 9-10 oktober i Bryssel för de kandidater som har för avsikt att söka medel till transportinfrastrukturprojekt. Informationsdagarna skall ge kandidater praktisk information om ansökningsprocessen samt information hur urval och antagning går till.

Ansökningshandlingarna finner du här 

Läs mer om nyheten här

Läs mer om Botniska korridoren inom TEN-T-programmet

Läs mer om CEF Transportinformationsdagar

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advicer European Affairs,
(Transport, Raw Materials, Internal Market)
Phone: +32 (0)2 282 18 28
Mobile: +32 (0)475 773 963

/Mona Mansour & Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS