Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) öppnar för ny utlysning

2016-09-20

EU-kommissionen beräknas öppna 2016 års CEF-utlysning  den 15 oktober. Enligt Trafikverket är denna utlysning mer begränsad jämfört med förra årets, CEF2015.

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, finansierar projekt som bidrar till stärkandet av EU:s energi-, transport- och digitala infrastruktur. Enligt TEN-T förordningen ska fokus särskilt läggas på gränsöverskridande infrastruktur i syfte att öka samarbetet mellan länder och få till stånd en regelförenkling. Årets ansökningsomgång CEF2016, kommer inte att innehålla utlysningar inom området klassisk infrastruktur eller inom de horisontella åtgärderna SESAR, ITS, Motorways of the Sea (MoS).

Av intresse för svenska sökande är två prioriteringar inom områdena:

-       Tjänster för godstransporter

-       Åtgärder för att minska buller vid godstransport på järnväg

EU föreslår ett bidrag som uppgår till 20 miljoner EUR per område. Planerad deadline är januari 2017. Ansökningarna måste godkännas av respektive medlemsland och mer information om detta finns än så länge bara på Trafikverkets hemsida. 

Förutom denna utlysning har EU planer på att kombinera områdena energi och transport (Synergy call) i en ansökningsomgång inom CEF. Denna kommer att omfatta totalt 40 miljoner EUR och är den första utlysningen för av denna konstellation. Projekt som inkluderar testverksamhet prioriteras och publicering av denna utlysning kommer att ske i september 2016.

CEF-utlysning CEF2016

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

/Elin Engberg

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS