Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) öppnar för ny utlysning

2016-09-20

EU-kommissionen beräknas öppna 2016 års CEF-utlysning  den 15 oktober. Enligt Trafikverket är denna utlysning mer begränsad jämfört med förra årets, CEF2015.

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, finansierar projekt som bidrar till stärkandet av EU:s energi-, transport- och digitala infrastruktur. Enligt TEN-T förordningen ska fokus särskilt läggas på gränsöverskridande infrastruktur i syfte att öka samarbetet mellan länder och få till stånd en regelförenkling. Årets ansökningsomgång CEF2016, kommer inte att innehålla utlysningar inom området klassisk infrastruktur eller inom de horisontella åtgärderna SESAR, ITS, Motorways of the Sea (MoS).

Av intresse för svenska sökande är två prioriteringar inom områdena:

-       Tjänster för godstransporter

-       Åtgärder för att minska buller vid godstransport på järnväg

EU föreslår ett bidrag som uppgår till 20 miljoner EUR per område. Planerad deadline är januari 2017. Ansökningarna måste godkännas av respektive medlemsland och mer information om detta finns än så länge bara på Trafikverkets hemsida. 

Förutom denna utlysning har EU planer på att kombinera områdena energi och transport (Synergy call) i en ansökningsomgång inom CEF. Denna kommer att omfatta totalt 40 miljoner EUR och är den första utlysningen för av denna konstellation. Projekt som inkluderar testverksamhet prioriteras och publicering av denna utlysning kommer att ske i september 2016.

CEF-utlysning CEF2016

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

/Elin Engberg

Nyheter på området

 • ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen föreslår ny CEF-förordning som sammanlänkar Europa. ScanMed förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik & Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

 • Återblick på TEN-T Days 2018

  2018-05-08

  North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days 2018 i Ljubljana, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS