Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) öppnar för ny utlysning

2016-09-20

EU-kommissionen beräknas öppna 2016 års CEF-utlysning  den 15 oktober. Enligt Trafikverket är denna utlysning mer begränsad jämfört med förra årets, CEF2015.

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, finansierar projekt som bidrar till stärkandet av EU:s energi-, transport- och digitala infrastruktur. Enligt TEN-T förordningen ska fokus särskilt läggas på gränsöverskridande infrastruktur i syfte att öka samarbetet mellan länder och få till stånd en regelförenkling. Årets ansökningsomgång CEF2016, kommer inte att innehålla utlysningar inom området klassisk infrastruktur eller inom de horisontella åtgärderna SESAR, ITS, Motorways of the Sea (MoS).

Av intresse för svenska sökande är två prioriteringar inom områdena:

-       Tjänster för godstransporter

-       Åtgärder för att minska buller vid godstransport på järnväg

EU föreslår ett bidrag som uppgår till 20 miljoner EUR per område. Planerad deadline är januari 2017. Ansökningarna måste godkännas av respektive medlemsland och mer information om detta finns än så länge bara på Trafikverkets hemsida. 

Förutom denna utlysning har EU planer på att kombinera områdena energi och transport (Synergy call) i en ansökningsomgång inom CEF. Denna kommer att omfatta totalt 40 miljoner EUR och är den första utlysningen för av denna konstellation. Projekt som inkluderar testverksamhet prioriteras och publicering av denna utlysning kommer att ske i september 2016.

CEF-utlysning CEF2016

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

/Elin Engberg

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS