Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

2019-02-11

Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

I årets utlysning som omfattar en EU-budget på 100 miljoner Euro, ges prioritet till projektförslag avseende:

- Det övergripande nätet. Projekt som fokuserar på att ta bort flaskhalsar inom transportnätet och som bygger ihop transportvägar där länkar saknas, projekt som förbättrar driftkompatibilitet och framförallt projekt som främjar gränsöverskridande transportnät.

- Buller inom godstransporter: projekt som säkerställer hållbara och effektiva transportsystem på lång sikt och som även förbereder för förväntade framtida transportflöden samt projekt som möjliggör minskade koldioxidutsläpp för alla transportslag genom övergång till innovativa gröna tekniker och energieffektiva transporter som samtidigt optimerar säkerheten.

Totalt uppgår budgeten till 100 miljoner euro i varav 65 miljoner euro till gränsöverskridande järnvägsprojekt och utveckling av hamnar och 35 miljoner kommer att gå till projekt för minska buller från godstransporter.

Stödberättigade projektförslag:
Endast projektförslag som berör gränsöverskridande transportprojekt på TEN-T:s övergripande nätverk.

Ansökan:
Projektansökningar måste skickas elektroniskt i TENtec, komma in i tid, vara kompletta vid inlämning, skrivas under av ansökande samt ha godkännande av staten i det land förslaget gäller. Varje ansökan som kommer in kommer att granskas av ett expertteam som sedan i samförstånd väljer ut 2019 års projekt.

Ansökningarna kommer att utvärderas utifrån följande kriterier:
Relevans: hur väl följer förslaget den beskrivning som finns för årets utlysning
Mognad: hur mycket är förberett? Projekt som är redo att direkt påbörjas kommer värderas högre.
Effekt: Projektet måste ha en positiv effekt på EU och berörda regioner
Kvalitet: Hållbara projekt med ett långtidsperspektiv kommer att  prioriteras.

Deadline för inlämning till CEF Transport utlysning 2019 är den 24 april 2019, 17:00 svensk tid. 

Läs mer om CEF transports utlysning 2019 här.

Läs mer om projektkriterier, tillvägagångssätt och ansökan samt se en inspelning från CEF transports virtuella infodag här.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

 • EU-kommissionen godkänner 14 projekt inom CEF-Energi 2018

  2019-01-29

  Den 23 januari offentliggjorde EU-kommissionen de 14 projekt som beviljas stöd, totalt 800 miljoner euro, från ansökningsomgången för CEF-Energi 2018.

 • Självkörande bilar förväntas bli verklighet 2020

  2019-01-25

  Snart kommer självkörande bilar säljas på den europeiska marknaden, enligt en artikel från Europaparlamentet. Senaste utvecklingen inom digital teknik gör att dessa bilar kommer gå att köpa redan från nästa år.

 • Delta i samråd: utvärdera programmet för det transeuropeiska transportnätet TEN-T

  2019-01-16

  Just nu pågår ett samråd om utvärdering av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för programperioden 2007–2013. Syftet är att utvärdera programmets resurseffektivitet och uppfyllda mål, samt att formulera slutsatser och eventuella rekommendationer vad gäller genomförandet av TEN-T-programmet. För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland.

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS