Informationsdag om CEF-Transport utlysning 2019

2019-02-11

Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

I årets utlysning som omfattar en EU-budget på 100 miljoner Euro, ges prioritet till projektförslag avseende:

- Det övergripande nätet. Projekt som fokuserar på att ta bort flaskhalsar inom transportnätet och som bygger ihop transportvägar där länkar saknas, projekt som förbättrar driftkompatibilitet och framförallt projekt som främjar gränsöverskridande transportnät.

- Buller inom godstransporter: projekt som säkerställer hållbara och effektiva transportsystem på lång sikt och som även förbereder för förväntade framtida transportflöden samt projekt som möjliggör minskade koldioxidutsläpp för alla transportslag genom övergång till innovativa gröna tekniker och energieffektiva transporter som samtidigt optimerar säkerheten.

Totalt uppgår budgeten till 100 miljoner euro i varav 65 miljoner euro till gränsöverskridande järnvägsprojekt och utveckling av hamnar och 35 miljoner kommer att gå till projekt för minska buller från godstransporter.

Stödberättigade projektförslag:
Endast projektförslag som berör gränsöverskridande transportprojekt på TEN-T:s övergripande nätverk.

Ansökan:
Projektansökningar måste skickas elektroniskt i TENtec, komma in i tid, vara kompletta vid inlämning, skrivas under av ansökande samt ha godkännande av staten i det land förslaget gäller. Varje ansökan som kommer in kommer att granskas av ett expertteam som sedan i samförstånd väljer ut 2019 års projekt.

Ansökningarna kommer att utvärderas utifrån följande kriterier:
Relevans: hur väl följer förslaget den beskrivning som finns för årets utlysning
Mognad: hur mycket är förberett? Projekt som är redo att direkt påbörjas kommer värderas högre.
Effekt: Projektet måste ha en positiv effekt på EU och berörda regioner
Kvalitet: Hållbara projekt med ett långtidsperspektiv kommer att  prioriteras.

Deadline för inlämning till CEF Transport utlysning 2019 är den 24 april 2019, 17:00 svensk tid. 

Läs mer om CEF transports utlysning 2019 här.

Läs mer om projektkriterier, tillvägagångssätt och ansökan samt se en inspelning från CEF transports virtuella infodag här.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS