Koordinatorer till TEN-T korridorerna utsedda

2014-02-27

Europeiska kommissionen har publicerat listan över koordinatorerna för de 9 stomnätskorridorerna samt de 2 horisontella.

Av vikt för Övre Norrland är i första hand de 2 horisontella korridorerna Motorways of the Sea (Sjömotorvägar) respektive ERTMS (Trafikledningssystemet för järnvägssektorn). Av betydelse är självfallet även stomnätskorridor 5 Skandinavien-Medelhavet som sträcker sig från Ryska gränsen via Finland över till Stockholm och vidare ända ned till Valetta på Malta. 

Brian Simpson (UK) utses som koordinator för Motorways of the Sea. Simpson kommer närmast från Europaparlamentet där han är ledamot av samt innehar ordförandeskapet i transportutskottet (TRAN). Simpson efterträder Luis Valente de Oliveira som innehaft posten sedan september 2007. 

Karel Vinck (BE) får fortsatt förtroende att koordinera ERTMS, en post han haft sedan juli 2005. 

Till korridor 5 Skandinavien-Medelhavet utses Pat Cox (UK). Cox har närmast varit europeisk koordinator för prioritetsprojekt nr 1 Berlin-Palermo som utgör större delen av stomnätskorridor 5. 

Läs hela listan här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS