Koordinatorer till TEN-T korridorerna utsedda

2014-02-27

Europeiska kommissionen har publicerat listan över koordinatorerna för de 9 stomnätskorridorerna samt de 2 horisontella.

Av vikt för Övre Norrland är i första hand de 2 horisontella korridorerna Motorways of the Sea (Sjömotorvägar) respektive ERTMS (Trafikledningssystemet för järnvägssektorn). Av betydelse är självfallet även stomnätskorridor 5 Skandinavien-Medelhavet som sträcker sig från Ryska gränsen via Finland över till Stockholm och vidare ända ned till Valetta på Malta. 

Brian Simpson (UK) utses som koordinator för Motorways of the Sea. Simpson kommer närmast från Europaparlamentet där han är ledamot av samt innehar ordförandeskapet i transportutskottet (TRAN). Simpson efterträder Luis Valente de Oliveira som innehaft posten sedan september 2007. 

Karel Vinck (BE) får fortsatt förtroende att koordinera ERTMS, en post han haft sedan juli 2005. 

Till korridor 5 Skandinavien-Medelhavet utses Pat Cox (UK). Cox har närmast varit europeisk koordinator för prioritetsprojekt nr 1 Berlin-Palermo som utgör större delen av stomnätskorridor 5. 

Läs hela listan här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS