Koordinatorer till TEN-T korridorerna utsedda

2014-02-27

Europeiska kommissionen har publicerat listan över koordinatorerna för de 9 stomnätskorridorerna samt de 2 horisontella.

Av vikt för Övre Norrland är i första hand de 2 horisontella korridorerna Motorways of the Sea (Sjömotorvägar) respektive ERTMS (Trafikledningssystemet för järnvägssektorn). Av betydelse är självfallet även stomnätskorridor 5 Skandinavien-Medelhavet som sträcker sig från Ryska gränsen via Finland över till Stockholm och vidare ända ned till Valetta på Malta. 

Brian Simpson (UK) utses som koordinator för Motorways of the Sea. Simpson kommer närmast från Europaparlamentet där han är ledamot av samt innehar ordförandeskapet i transportutskottet (TRAN). Simpson efterträder Luis Valente de Oliveira som innehaft posten sedan september 2007. 

Karel Vinck (BE) får fortsatt förtroende att koordinera ERTMS, en post han haft sedan juli 2005. 

Till korridor 5 Skandinavien-Medelhavet utses Pat Cox (UK). Cox har närmast varit europeisk koordinator för prioritetsprojekt nr 1 Berlin-Palermo som utgör större delen av stomnätskorridor 5. 

Läs hela listan här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS