Kvarkenförbindelsen lyftes fram på EU-konferens

2014-11-19

Den 18-19 november anordnade EU-kommissionen den första av tre konferenser om Motorways of the Seas (MoS) för satsningar på sjöfart och hamninfrastruktur i EU under den nya programperioden 2014-2020. Platsen var Göteborg, kommande två sker i Venedig och Liverpool, och temat vid detta första tillfälle var miljömässigt hållbara sjötransporter. Med vid konferensen fanns den av EU utpekade samordnaren för MoS, Brian Simpson, samt ansvarige tjänsteman José Anselmo. Ett av de välbesökta seminariepassen fokuserade på Umeås och Vaasas gemensamma projekt Midway Alignment för en helt ny miljömässigt och tekniskt innovativ färja över Kvarken.

141119kvarken
Jonas Jonsson, stadsdirektör Umeå

Midway Alignment är ett projekt som får stöd från EU och utöver Umeå och Vaasa, som från och med årsskiftet också bildar ett gemensamt hamnbolag och därmed blir det andra sådana exemplet i EU efter Malmö-Köpenhamn, samlar ett flertal regionala aktörer på båda sidor vattnet, såsom Region Västerbotten och en rad olika företag och branscher samt projektpartners delaktiga i själva utvecklingen av färjan och landanslutningar. 

Bland talarna fanns Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri, själv från Vaasa, som inledde seminariet med att konstatera att jobb, tillväxt och konkurrenskraft står på EU:s dagordning och att det förutsätter väl fungerande transportmöjligheter. Sjöfarten har historiskt varit Europas styrka och sjöfarten står även idag för en stor del av alla transporter och dominerar helt för exporten till och från EU. Det är tid att åter lyfta fram sjöfartens potential, kombinerat med de möjligheter som ges av en miljömässigt hållbar transportinfrastruktur med satsningar på ny ren teknik. Alla är en del av den globala konkurrensen och det behövs starka regioner som en satsning på Midway Alignment kan ge.

Mattias Lindström, projektledare och också direktör för Kvarkenrådet, pekade på behovet av att stärka de öst-västliga korridorerna i EU och hur förbindelsen över Kvarken binder ihop centrala delar av norra Europa, från Norge till Ryssland och Asien och vikten av att koppa samman väg, järnväg och sjöfart för väl fungerande transportsystem.

Även från norskt håll med regionerna runt hamnen i Mo-i-Rana framfördes på seminariet stora intressen i detta, då Midway Alignment ansluter deras områden och hamn med marknader och exportindustri via Sverige till centrala Östersjöområdet mot sydöstra Finland och Ryssland.  

Även företrädare för Wärtsilä, en av de starka aktörerna för utvecklingen av den nya färjan, fanns med och berättade om projektet som för deras del handlar om att utveckla nya lösningar för framtidens miljövänliga fartyg med sikte på hybrid LNG gasdrift kombinerat med batterier, ”havets Prius”, utvecklad isbrytningsförmåga och mycket annat. En första designförslag för fartyget har precis blivit presenterat.

Jonas Jonsson, stadsdirektör i Umeå, avslutade med att peka på att Umeå och Vaasa är en av Europas snabbast växande regioner och är en perfekt centralt belägen plats för att etablera en hub för den nordliga delen av Östersjön. Kvarkenförbindelsen förenar offentliga och privata aktörer för att finna innovativa miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för framtiden, därtill med en Arktisk kunskap och kompetens som gagnar hela Europa. Han hoppades på att inom några år få fira den nya förbindelsen med alla närvarande.

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området Transportpolitik på North Sweden European Office. 

Läs mer om Midway Alignment

Läs om senaste tilldelningen av EU-pengar till projektet med medverkan från North Sweden

/Mikael Janson

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS