Lansering av nya aktiviteter för järnvägen i norra Sverige

2017-03-23

I dagarna har såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan, båda delar av den Botniska korridoren, lanserat nya aktiviteter inför den kommande nationella transportplanen som presenteras nästa år.

Trafikverket har påbörjat sitt arbete med den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Om ungefär ett år ska regeringen fatta beslut om en ny nationell transportplan för åren 2018 – 2029. Trafikverket har redan hållit dialogmöten runt om i Sverige.

Stödet för Norrbotniabanan på det nordligaste dialogmötet var enormt och den kollektiva uppfattningen att ett dubbelspår knyter samman norra och södra Sverige. Grundat på detta har Norrbotniabanegruppen lanserat en kampanj på Facebook för att allmänheten som ska få en chans att visa sin vilja. Det blir möjligt att ”boka” biljett som blir en röst för att banan ska byggas. En röst som Norrbotniabanegruppen tar vidare till Trafikverket.

Nya Ostkustbanan har uppdragit åt tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Ulrica Messing att utreda förutsättningarna för bostadsbyggande längs Ostkustbanan. Enligt Boverket behövs 705 000 nya bostäder fram till år 2025. Snabbare kommunikationer skapar helt nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Det är därför dubbelspår på Ostkustbanan är en viktig pusselbit i arbetet för fler bostäder. Ett dubbelspår öppnar helt nya möjligheter för nya bostäder längst med södra Norrlandskusten.  Utredarnas roll är att hjälpa berörda kommuner och regioner att se de möjligheter som finns. Det handlar både om förtätning och helt nya stadsdelar.

Bakgrund - Flaskhalsar på den Botniska korridoren

Norrbotniabanan – en ny järnvägssträcka mellan Umeå-Luleå

Flaskhals: För att skapa ett robust system (redundans) med snabba (halverad restid) och effektiva (hög kapacitet) kommunikationer krävs en ny kustnära järnväg på hela sträckan Umeå-Luleå. Även om Stambanan genom övre Norrland skulle byggas ut med fler mötesstationer skulle varken kapacitet, redundans eller restider förbättras nämnvärt, till en kostnad som motsvarar kostnaden av en ny järnväg längs kusten.

Nya Ostkustbanan - Dubbelspår Gävle –Sundsvall – Härnösand

Kapacitetsproblemen: Idag är tio mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall planerade och finansierade. De nya mötesstationerna innebär att banan kan ta cirka tio fler tåg per dygn, men det påverkar inte restiderna positivt – snarare negativt. Kapacitetsökningen på 10 tåg per dygn räcker heller inte långt. Ett dubbelspår halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

Läs mer om:

Norrbotniabanans kampanj

Uppdraget om bostadsbyggande längs Ostkustbanan

För mer information kontakta;
Mona Mansour
Senior Adviser in European Affairs

E-post: mona.mansour@northsweden.eu

In English

Mona Mansour & Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS