Midway Alignment nära målet

2016-02-17

Igår blev det klart att även den finska regeringen godkänner att Midway Alignments-projektansökan lämnas in till EU-kommissionen för medfinansiering från CEF-Transport. I början av februari fattade den svenska regeringen beslut om att ställa sig bakom att Midway-Alignment-projektansökan inlämnas till EU-kommissionen.

Den 5 februari tillstyrkte Sveriges regering Midway Alignment-projektet som ett av 38 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionen för medfinansiering från CEF-Transport (Connecting Europe Facility) dvs EU:s finansieringsinstrument för genomförande av det transporteuropeiska transportnätverket TEN-T. Enligt pressmeddelandet från regeringen innebär regeringsbeslutet att regeringen ställer sig bakom ansökningarna om medfinansiering av transportprojekt.

Midway Alignments nu inlämnade projektansökan är ett samarbete inom ett brett PPP-konsortium för att konsolidera en hållbar sjömotorväg mellan Västerbotten och Österbotten. Ansökan avser medfinansiering för genomförande av fas 2 av det nyligen avslutade projektet vilket även det genomförts med medfinansiering från EU:s TEN-T program. Midway Alignment-projektet omfattar många innovativa inslag bl a investeringar i hamnarna och en ny färja och även med bäring på ett flertal transportslag och där arbetet har bedrivits i offentlig-privat samverkan. 

Målet för Midway Alignment är att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande och internationellt betydande regioner i Sverige och Finland genom att förbättra transportrutterna och stödja det existerande multimodala TEN-T nätverket. Förbättrade förbindelser skapar även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och ökat samarbete mellan regionerna inom EU. Med andra ord resulterar Midway Alignment i ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom den botniska korridoren och tillika stomnätet i den nordliga Skandinavien.

EU-kommissionen meddelar tidigast i sommar vilka ansökningar som godkänns.

Läs mer om:

Beviljade TEN-T ansökningar 2013

Midway Alignment of the Bothnian Corridor

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS