Midway Alignment nära målet

2016-02-17

Igår blev det klart att även den finska regeringen godkänner att Midway Alignments-projektansökan lämnas in till EU-kommissionen för medfinansiering från CEF-Transport. I början av februari fattade den svenska regeringen beslut om att ställa sig bakom att Midway-Alignment-projektansökan inlämnas till EU-kommissionen.

Den 5 februari tillstyrkte Sveriges regering Midway Alignment-projektet som ett av 38 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionen för medfinansiering från CEF-Transport (Connecting Europe Facility) dvs EU:s finansieringsinstrument för genomförande av det transporteuropeiska transportnätverket TEN-T. Enligt pressmeddelandet från regeringen innebär regeringsbeslutet att regeringen ställer sig bakom ansökningarna om medfinansiering av transportprojekt.

Midway Alignments nu inlämnade projektansökan är ett samarbete inom ett brett PPP-konsortium för att konsolidera en hållbar sjömotorväg mellan Västerbotten och Österbotten. Ansökan avser medfinansiering för genomförande av fas 2 av det nyligen avslutade projektet vilket även det genomförts med medfinansiering från EU:s TEN-T program. Midway Alignment-projektet omfattar många innovativa inslag bl a investeringar i hamnarna och en ny färja och även med bäring på ett flertal transportslag och där arbetet har bedrivits i offentlig-privat samverkan. 

Målet för Midway Alignment är att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande och internationellt betydande regioner i Sverige och Finland genom att förbättra transportrutterna och stödja det existerande multimodala TEN-T nätverket. Förbättrade förbindelser skapar även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och ökat samarbete mellan regionerna inom EU. Med andra ord resulterar Midway Alignment i ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom den botniska korridoren och tillika stomnätet i den nordliga Skandinavien.

EU-kommissionen meddelar tidigast i sommar vilka ansökningar som godkänns.

Läs mer om:

Beviljade TEN-T ansökningar 2013

Midway Alignment of the Bothnian Corridor

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS