Slutliga program - transportseminarier i Almedalen

2014-06-28

Nu finns slutliga och uppdaterade program för transporteventen som anordnas av myndigheter, organisationer och industrin i Norrbotten och Västerbotten under Almedalsveckan 2014.

30 juni 2014

"200 miljarder investeras i Norrbotten – EU prioriterar regionens transportnät för framtiden". Arrangörer: Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå kommun samt Luleå hamn.

Tid och plats: måndag den 30 juni kl 08.00–9.45 på Maritimt Forum, Hamngatan 1 i Trädgården, Visby, Gotland. 

Program

2 juli 2014

"Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter". Arrangörer: Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Umeå Kommun och Vasa stad i samarbete med näringslivet och regionala aktörer.

Tid och plats: onsdag den 2 juli kl 08.00-08.45, Sjöfartsforum; den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, Visby, Gotland.

Inbjudan

"Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge?" Arrangörer: Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment of the Bothnian Corridor.

Tid och plats: onsdagen den 2 juli kl 09.40-12.00, St Hansgatan 41, Visby, Gotland.

Program

Läs mer om transportseminarierna, den 30 juni här och den 2 juli här.

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden +46 70 391 83 99, mona.mansour@northsweden.eu

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS